A mi Európánk 2014-2015 Döntő – Székesfehérvár

nyertesek2015. március 28-án, immáron sokadik alkalommal Székesfehérváron AmiEu (A mi Europánk) címmel került a vetélkedő megrendezésre. Az idei 68 jelentkező csapatból az interneten bonyolított első két fordulót követően a döntőnek 12 résztvevője volt, a hazai csapatok mellett Erdélyből, a Délvidékről és Felvidékről, illetve Kárpátaljáról érkeztek tizenéves diákok. A program zárszava szerint: 2016-ban ismét találkozunk…

Képek

Mit kell tudni az AmiEu vetélkedőről? Összefoglaló „A mi Európánk” vetélkedő kapcsán

Egyesületünk kezdeményezésére 2007-ben indult el az „AmiEu” vetélkedő szervezése – Herczog Edit (2004-2014 – EP képviselő) fővédnökségével, a tanévekhez és a középisk
olások igényeihez igazítva.
A Közép-dunántúli Régió (KDR) szinten elkezdett vetélkedő ma már Kárpát-medence magyar ajkú diákjainak kínál közös szellemi élményeket, a helyezetteknek jutalom tanulmányutakat.
Így jutott el 7 éven át 3-3 csapat és kísérő tanáruk Brüsszelbe vagy Strasbourgba, a további helyezettek pedig a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe és Fejér megyébe.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Fejér Megyei Munkaügyi Központ (változó szervezeti keretekben) kezdettől fogva támogatta a vetélkedő szervezését.
Megszűntéig támogatóink között tudhattuk a KDR Fejlesztési Ügynökséget és az Esélyek Háza hálózat székesfehérvári központját.

2008-tól működünk együtt a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szlovákiai magyar szervezettel, valamint a Kodolányi János Főiskolával.
2009-től sikerült a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel (KMPSZ) bővíteni partnereink körét.
2012-től a Virtus Vivens (VV) erdélyi magyar civil szervezet is csatlakozott a kiírókhoz.
Bauer Edit szlovákiai magyar EP képviselő 2012-től támogatta a vetélkedőt.

A 2014-es választások után új emberek kerültek az Európai Parlamentbe, az Országgyűlés és az önkormányzatok összetétele is változott, így a korábbi években „bejáratott” szervezés kereteit, lehetőségeit a régi partnerek és tartalom megőrzése mellett új ötletekkel és partnerekkel célszerű újragondolni.

A BÉKE és BIZTONSÁG olyan érték, amire minden eszközzel fel kell hívni az ifjúság figyelmét, tudatosítani kell minden lehetséges módon, hogy milyen óriási veszteségeket hoz minden háború. Nagy a tudatlanság történelmünk tényeiről, összefüggéseiről. Addig kell átadni ezeket az ismereteket, amíg még van hiteles forrás és akarat erre. Szükséges, de egyáltalán nem elégséges pusztán a történelmi adatokat megismertetni az ifjúsággal. A tényeket át is kéne élni. Ehhez adnak muníciót a HTBK szervezetei országszerte, a KEMPP új tiszti barakkja, a lövészárok, a Krajczáros Alapítvány minden megmozdulása, a Bársony István Alapítvány gondozásában megjelent kiadványok sora, illetve az általuk szervezett események, megemlékezések. Szeretnénk, ha 2018-ban már a Kárpát-medencében is nagyon sok fiatal hordana pipacsot és tudná, hogy mit jelent: 11.11.11.

A hagyományos „AmiEu”-s témakörök mellett, szeretnénk lehetőséget adni a fiataloknak arra, hogy belegondoljanak mi is történt itt 100 éve, 70 éve és mi történik épp most az egyik szomszédunknál.

Összeállította: Barna Éva (TIE) 2015. február 11-én