Róbert bejegyzései

Miért fontos számomra a közösség célkitűzései – Jákob János ezredes

Tisztelt Jelenlévők!

Szeretettel köszöntök mindenkit a Krajczáros Alapítvány ünnepi rendezvényén és engedjék meg nekem, hogy röviden elmondjam miért fontosak  számomra a közösség célkitűzései.
Székesfehérvár minden történelmi korban egyike volt a legnemesebb katonai, honvédelmi hagyományokkal bíró magyar városoknak. Ebben a hagyomány ápolásban kimagaslóan  részt vállal – a HTBK és nyugdíjas klubok tagjaival közösen – a Krajczáros Alapítvány.

Mintegy 10 éve kerültem kapcsolatba velük, és mióta közelről látom önkéntes munkájukat, azóta csak megerősödött bennem küldetésük fontossága. Három területet,  a hadisír gondozást,  a történelmi múlt ápolását és a karitatív tevékenységet különösen is nagyra tartok. – A nagyapák és ükapák becsületes helytállásáról, erő feletti küzdelmeiről emlékezni kell, a háborúk áldozatai nem hullhatnak ki a történelmi emlékezetből.
Az emlékhelyek felkeresése, gondozása úgy érzem a nemzet lelkiismeretének fokmérője. A háborúk kegyetlen valóságát, a mai generáció már csak a filmekből, történelmi könyvekből ismeri. Több évtizednyi távolságban élnek a borzalmas valóságtól, és ma már csupán történelmi tény számukra a fájdalmas múlt , amelyben  hozzátartozóik életüket adták a nemzetért.
Öröm számomra, hogy országszerte egyre többen csatlakoznak  a jó ügyhöz, erősítve a hovatartozás érzését.- Ennek az összefogásnak a folytatása a történelmi nagyjainkról való – az alapítvány által szervezett – rendszeres megemlékezések is. Kopjafák, szobrok, emléktáblák állítása (Segesvár, Székelyudvarhely, Érsemjén, Székesfehérvár, Ukanc (Slo), Donja Dubrava (Hr)).- Külön ajándéka  ezeknek az eseményeknek a földrajzi határainkon kívül rekedt magyarokkal  kialakult kölcsönös barátság, melynek kézzel fogható kísérő jelensége a különféle adomány gyűjtés az Ő megsegítésükre.
Szeretném bátorítani az el nem kötelezett jelenlévőket legyenek támogatói ennek a szép és nemes küldetésnek.

2011. december – Jákob János ezredes, HM Protestáns Tábori Püspökség, Irodavezető

Kötelességünk emlékezni – Dr. Latorcai Csaba Helyettes Államtitkár

„Rendre felnövünk – és eladósodunk. Törleszteni kell mindazt, amit másoktól, felnevelő szüleinktől, testvéreinktől, embertársainktól szívjóságban, lélekmelegítőként kaptunk – a hosszú vándorútra.”

(Sütő András)

Nekünk megadatott, hogy  szüleinktől, testvéreinktől, embertársainktól szívjóságban, lélekmelegítőként kapjunk – a hosszú vándorútra.

Nekünk megadatott, hogy szülővé váljunk, és továbbadjuk mindazt, amit mi magunk is kaptunk – a hosszú vándorútra.

Kötelességünk emlékezni, és emlékét ápolni azoknak, akiknek nem adatott meg, hogy továbbadják mindazt amit kaptak, mert feláldozva értünk életüket nem adatott meg – a hosszú vándorút.

Dr. Latorcai Csaba Helyettes Államtitkár 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkárság

Nyelvében él a nemzet – Herczog Edit

Nyelvében él a nemzet – ezt kevesen vitatják el. De, hogy katonai temetőiben is? Igen. Nemcsak nemzetközi szerződések köteleznek bennünket a háborús sírok gondozására, de nemzeti kötelességünk, hogy méltó módon adjuk meg a végső tisztességet azoknak, akik életüket adták a nemzetért, a hazáért, értünk. Az is rengeteget elárul ugyanis kultúránkról, voltaképpen rólunk, hogy mennyire törődünk az áldozatainkkal, és mennyi figyelmet fordítunk az országhatárainkon túli emlékhelyeink gondozására.

Ezúton szeretném megköszönni a Krajczáros Alapítvány – valamint hazai és határainkon túli partnereiknek – áldozatos munkáját, hogy az idegen földben nyugvó honfitársaink sírjai ma már a legtöbb környező országban jó kezekben vannak, és nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy milyen állapotok fogadják az odalátogatókat.

Üdvözlettel:

Herczog Edit

Miért fontos – Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvári Egyházmegyehttp://www.szfvar.katolikus.hu/tortenet/puspokok/spanyi-antal

Krajczáros Alapítvány – méltatás

Nagyon fontos és tiszteletre méltó számomra az a szolgálat és munka, amit a Krajczáros Alapítvány végez, ezért támogatom tevékenységét a rendelkezésemre álló eszközökkel.

Fontosnak érzem, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink küzdelmeit, szenvedéseit és dicsőséges örömeit, amelyet a hazáért és a nemzetért vállaltak vagy éltek át.

Fontos megőrizni azokat a még fellelhető helyeket, amelyek őrzik a múlt emlékét és felidézik számunkra a történelmi eseményeket.

Fontos mindezt megismertetni a fiatalokkal, a családokkal, hogy a megfelelő üzenetet közvetítsük és adjuk át nekik. Hiszen őseink áldozata, kiállása, önfeláldozása nemes példája a család és a haza szeretetének.

Így remélhetjük, hogy az új generációk megértik majd, mit jelent magyarnak lenni, mit adtunk az idők folyamán Európának, és hogy mit jelent egy olyan nemzethez való tartozás, amelynek ezer éves keresztény múltja van.

Csak az így felnövekvő, ezeket az értékeket megismerő és megőrizni akaró nemzedék képes az elődei emlékéből, mint életének gyökeréből élni, és új értékeket teremteni gazdagítva a magyart.

Erős ország és erős nemzet, életerős emberekből áll, akik tudják mivel tartoznak őseiknek és mivel tartoznak az utánuk jövőknek és tudják, hogy mindez nem csupán érzelem, hanem elkötelezett élet a hétköznapokban és a kihívások napjaiban is.

Mindannyian tartozunk ezzel önmagunknak!

Köszönöm, hogy ennek megértésében és megélésében segít a Krajczáros Alapítvány és képviseli ezt a tiszteletreméltó ügyet.

Spányi Antal
püspök

A Krajczáros Alapítvány önkénteseinek elismerése

A Krajczáros Alapítvány javaslatára két önkéntesünk 2018-ban az osztrák hadisírgondozó szervezet, a Fekete Kereszt (ÖSK – Schwarzes Kreuz) által adományozott kitüntető címet vehette át Velkőben (Velkrop – Sk):  

Kovács Zoltán – Kőszárhegy 
Törő Gergő – Sárospatak

Korábbi közvetlen partnereink illetve munkatársaink közül ugyanezen elismerésben részesültek:

Anna Simkulicova
Havasi Imre
Németh István

A Felvidéken 2010-től alapítványunk önkénteseinek részvételével megvalósuló hadisírgondozó táborokban végzett önkéntes munkáért 2018-ban 31 fő kapott emléklapot, oklevelet.

2013-2018. között 92 fő hazai és határainkon túl élő festőművész kapott emléklapot az “Emlékezet a Hősökre 1914-1918 – Ecsettel a Békéért” nemzetközi léptékű projektben nyújtott magas színvonalú szakmai teljesítményükért, az adományozott festményeik elismeréséül. 

Simon M. Veronika – Fehérváron élő – művésznőnek, aki a kezdetektől motorja volt e projektnek, a kuratórium a 2015/10. (06.19.) számú határozatával a Krajczáros Alapítvány MENTORA címet adományozta.

Ugyanezen okmányban további 7 fő részesült az alapítvány által adományozható díjakból (címekből), valamint 40 fő vehetett át elismerő oklevelet, emléklapot.

Miért fontos Önnek – Dr. Szakály Sándor

Sokszor és sokan teszik fel ezt a kérdést, ha a múltról esik szó. S a válasz általában különböző, pedig lehetne azonos is: azért mert a múltunk – annak minden erényével és hibájával együtt – a miénk és kötelességünk a múltunkat megőrizni és arról minden továbbadni. Tudni mikor és mi történt velünk. A különböző háborúk során hol veszítették életüket eleink, és ha tehetjük, el kell zarándokolnunk oda. Fejet hajtani, mécsest gyújtani, koszorút elhelyezni és elgondolkodni. Vajon léteznénk-e nélkülük? Az ő áldozatvállalásuk mit adott nekünk?  Hosszan sorjázó kérdések…

S a válasz — magam úgy vélem – nélkülük nem lennénk azok, akik vagyunk és már csak ezért is köszönet nekik és főhajtás emlékük előtt.

A múlt tisztelete és megtartása nélkül más lenne a jelenünk – amely egyébként szinte azonnal múlttá válik – és nem tudható lenne-e a jövőnk. Magam – és bizonyára mindannyian – azt szeretném/szeretnénk, hogy a múltra épüljön a jövő és a múlt tanulságai adjanak bíztatást a jövőre nézve (is)!

Dr. Szakály Sándor

(magyar történész, az MTA doktora. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja. Wikipédia)

11-11-11-2018. Gyertyagyújtás

Legalább egy-egy szál gyertya meggyújtása – bárhol a világon,
a harctéren elesett katonák emlékére.

2018. november 11-én 11 óra 11 perc:
BÁRHOL A VILÁGBAN
PARNTERSHIP FOR PEACE

Székesfehérváron már sok éves bevett gyakorlata van a megemlékezésnek
november 11-én, amely az idén vasárnapra esik.
11 óra 11 perckor 11
helyszínen – egyazon időpontban – más-más civil szervezet
lesz a házigazda.
Várják, várjuk Önöket.

Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

17-esek a Világháborúban

A bronzosított küllemű ládika a székesfehérvári Maja Kéri alkotása, amibe a 17-esek történetét feldolgozó reprint kiadású, a közelmúltban 100 példányban megjelentetett kötetünk egy példányát helyeztük el és a San Martinóban lévő múzeum gyűjteményét gyarapítottuk. 

Márkosfalvi Sipos Gyula ezredes, a 17-esek legendás hírű hajdani parancsnokának portréját Simon M. Veronika készítette és a könyvvel együtt (a HTBK-val partnerségben) fogjuk átadni Gianfranco Simonit úrnak, a sok-sok éves együttműködés jegyében.

Hitünk szerint e tárgyak is emlékeztetnek majd a 17-esek küzdelmeire, helytállására, amelyet a Kárpátok védősáncaiban, majd a Doberdó térségben vívtak.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete kezdeményezésére, az egykori Magyar Királyi 20. gyaloghadosztályba beosztott egységek számára 1917. szeptember 15-én kezdődő Monte San Gabriell védelme érdekében folytatott öldöklő küzdelem 100. évfordulóján 2017. szeptember 15-én megemlékezésre került sor helyszínen.
A ma élő nemzedékünk irántuk való tiszteletét egy főhajtással kifejező programon a Krajczáros Alapítvány is képviseltetve volt. 

Nyugodjanak békében a hős elődök. Az emléküket őrző közös munkánkhoz szívesen látunk partnereket.

A szemnek is kellemes küllemű illetve a történelmünknek egy nehéz időszakát felelevenítő könyv megvásárolható 10.000 Ft-os áron.
Kapcsolat: krajczaros@t-online.hu és 30-9566736.