Róbert bejegyzései

Együttműködési megállapodás 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
    Amely létrejött Székesfehérváron 2005. május 21-én, egyrészről a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja (8000. Székesfehérvár, Malom u. 2. sz. tel.: 30-2582496) társadalmi szervezet képviseletében: Szalai Gábor elnök, (a továbbiakban, mint KLUB) és másrészről Hétvezér Általános Iskola (8000 Szfvár., Hétvezér tér 1. sz.tel.:06-22-504358 és fax: 504359) képviseletében Tölgyesi Ferencné igazgató (a továbbiakban, mint ISKOLA) és harmadik részről a Krajczáros Alapítvány képviseletében Németh István kuratórium elnök (8000 Szfvár., Bregyó köz 2. sz., adószám: 18481776-2-07; tel.: 30-9566736; fax: 06-22-379384; E-mail: krajczaros@t-online.hu) közhasznú szervezet (a továbbiakban, mint ALAPÍTVÁNY) között az alábbiak szerint: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

NE HAGYJUK A VISINTINIBEN LÉVŐ MAGYAR KÁPOLNÁT ELLEHETETLENÜLNI…

Sanokból (PL) remek felvételek… (I. vh-s festmény kiállítás) – A BÉKE u. tábla egyben az egyik fő gondolatiság hordozója a projektünknek. Az erőszak, erőszakot szül. Soha nem szabad megismétlődnie egy ilyen világégésnek. A jövő nemzedékének kiemelt feladata van ezen értékek továbbvitelében. A mi küldetésünk pedig az ismeretek átültetésében, a társadalmi tudat formálásban, a közös emlékezet hirdetésében van. BENNEM MÁR MOST FORMÁLÓDIK EGY GONDOLAT, MELY SZERINT 2018 UTÁN EGY FEHÉRVÁRI (vagy akár 2-3, közte határainkon túli) HELYSZÍNEN NYÍLJON ÁLLANDÓ TÁRLAT a lövészárkokat megjárt közkatona hősöknek, parancsnokoknak, művészeknek, tudósoknak, közéleti személyiségeknek, akik közül nem kevesen életüket áldozták a hazájukért.

Doberdó a magyar Golgota

Ma olvastam: Paizs Miklós költő-zenész, és az ő példájából kiinduló mozgássérült srác, Győri Gábor is milliókat gyűjtött össze azzal, hogy kirakta a Facebookra: pénzre van szüksége az elviselhető élethez. Nos, gratulálunk az érintetteknek.

Bízva abban, hogy a jó példa ragadós, egy KÖZÜGY, NEMZETI ÖNÉRZETÜNKET érintő probléma megoldásához vár a KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY támogató partnereket.

A DOBERDÓ lábánál áll a hajdanán honvédeink által épített magyar kápolna. A közel 100 éves építmény sok-sok éves előkészítés után 2009-ben lett felavatva a felújítást követően. 2013 őszén és 2014 tavaszán esedékessé vált a karbantartás, amelyet az önkéntes munkatársaink végeztek el.

Időközben a – nem hivatalosan nemzeti emlékhely felirattal ellátott – kis kápolna igazi (nemzetközileg ismert) zarándokhellyé nőtte ki magát. Sajnos azonban a látogató dömping nyomán egyre inkább ellenszenvet váltunk ki a békés, többnyire szlovén nyelvű helyi lakosokból. Miért is? Nos, ÍME egy PROBLÉMA: megérkezik egy autóbusznyi lelkes magyar honfitársunk, ám WC hiányában ott végzi el a dolgát ahol tudja…

Persze nem igazán felemelő érzés a kápolna terasza alatti kutyaszar látvány és illata, de a madzagon száradó gatyák sem. E mellett fontos lenne, hogy egy ilyen fontos, a történelmünk golgotájának helyszínén (az olasz jó példák nyomán) legyen egy fogadó helyiség is, ahol le lehet ültetni a vendégeket és különféle korszerű prezentációs eszközökkel bemutatni számukra a hazájukért életüket adó felmenőinknek a küzdelmeit, a korabeli eseményeket, a háborúba, majd annak (és ennek nyomán országunk 2/3-ának) elvesztéséhez vezető utat.

A kápolna mellett álló épület erre kiválóan megfelelne és eladó ház is, ám a tulajdonos mintegy 100 millió forintnak megfelelő összeget szeretne az ingatlanáért kapni. Egy nép, egy nemzet életében ekkora összeg nem igazán számottevő, ám a várt állami segítség (a helyszínen járt nem kevés főméltóság ellenére) évek óta nem igazán akar összeállni.

A Krajczáros Alapítvány felvállalja mindennek az orvoslását.

Ehhez várja a jelen felhívással megérintett magyarok partnerségét. Mintegy 50 ezer embertől 2000 Ft/fő összegnek felajánlására számít a háborús emlékhelyek gondozásával foglalkozó közhasznú szervezet.

A hazai és határon túli magyarság, a téma iránt elkötelezett civil szervezetek összefogásával – KÖZADAKOZÁS formájában – a 11736116-20124496 bankszámlára átutalással és bármely OTP pénztárban befizetéssel lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. (Visintini jelöléssel).

Aktualizált tájékoztató a Krajczáros Alapítványról

Aktualizált tájékoztató a Krajczáros Alapítványról

Kajczaros Logo kicsi

A közhasznú minősítést elnyert KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY 1993-ban jött létre. Az alapító okirat sokféle tevékenységet tesz lehetővé, ám kb 15 éve a hadisírgondozás és az ehhez kötődő kulturális programok megvalósítása a fő profilunk.

E téren 2010. óta jelentős szerepet vállaltunk a Felvidéken (ÉK-Szlovákiában) folyó nagyszabású katonatemető rekonstrukciós munkálatokban, melynek fő szervezője, koordináló partnerünk a – homonnai illetőségű – KVH Beskydy civil egyesület (vezetője Martin Drobnák úr).

Kiemelendőnek ítéljük, hogy 2002-től a HTBK-val együttműködésben (sok önkéntes munkaóra teljesítésével) részesei lehettünk a Doberdó lábánál, Visintiniben lévő a magyar kápolna mai arculata megteremtésének is, valamint Ukancban és B.Bistricában (Slo) lévő sírkertekben közel 100 éve nyugvó honvédeink hantjait felújító tevékenységnek.

Az ezredforduló óta – részben az I. vh-hoz kötődően – 5 országban 11 köztéri szobrot, emlékművet állítottunk támogatóink jóvoltából. Továbbá 9 településen található katonatemető, kopjafa, emlékhely építéséhez, felújításához illetve emlékfa elültetéséhez járultunk hozzá jelentős összeggel és/vagy élőmunkával. Eddig öt könyvet adtunk ki önállóan és támogatóként 8 másik megjelentetését segítettük elő. Mintegy 15 hazai és határon túli civil szervezettel van rendszeres és érdemi munkakapcsolatunk. Az utóbbi években 12-14 mFt az éves költségvetésünk. A jórészt pályázatokon elnyert pénzforrásainkat önkénteseink teljesítményével egészítjük ki.VisegradGroup

Szervezetünk alapító tagja a Visegrad Working Group for Military Cemeteries formációnak is. Gesztor szervezetként illetve alapítóként állunk az országos hatókörű szakmai HáEmGo (Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társaság) civil formáció mögött.

Határokon és éveken átívelően meghatározó súlyú a november 11-én 11 óra 11 perckor esedékes HARCTÉREN ELESETT KATONÁK EMLÉKNAPJA programunk, melyhez csatlakozóként tavaly (2015-ben) már 13 országból cca 20 ezer főt nyertünk meg.

2014-2018 között mintegy 80 alkotással járjuk a világot, amelynek portréi, fantázia szülte festményei és tájképei az I. világháború közkatona hőseit, parancsnokait, korabeli helyszíneit, eseményeit villantja fel a ma élő nemzedékünk tagjainak és emlékeztetünk a béke jelentőségére.Haemgo logo kicsi

Mindezekkel kívánjuk a figyelmet ráirányítani a közös Európában a megbékélés, a közös emlékezet szükségességére.

Mottónk: „Együtt, többet, jobban.”

Eddigi és újabb partnereinkkel e gondolatok jegyében kívánjuk tovább építeni a kapcsolatainkat.

Elhunyt Pajor Tibor törzszászlós

2016.PajorTibor

Tisztelt Alapítvány!
Pajor Tibor törzszászlóst 1986-ban avatták őrmesterré.
1986-tól Székesfehérváron került beosztásba az MN 5232 „T” iroda állományába. Nyugállományba vonulásáig itt teljesített szolgálatot.
A civil életbe sem volt tétlen a vagyonvédelem különböző beosztásaiban dolgozott haláláig. Betegségét türelemmel viselte, de erejéből eddig tartott.
Egy lány gyermek apja.
Pongrácz Ernő

15-11-11 Gyertyagyújtás – A Hősök ezáltal lesznek halhatatlanok

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

F E L H Í V Á S

Tisztelt Hölgyek és Urak!

A borús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és 16 tagszervezete a Krajczáros Alapítvány koordinálásával

 2015. november 11-én nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveznek.

Felkérjük Önt

és a háborúkban elhunyt katonáink ma élő hozzátartozóit, a közéletünk jeles képviselőit, a művészeket, tudósokat, felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyházak, magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek parancsnokait, diplomatákat, hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét, tulajdonosait, nyugdíjasokat – vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös megemlékezéshez.

Kérjük minden kedves (a kezdeményezésünkkel azonosuló) Partnerünket, hogy a jelzett napon

11 óra 11 perckor

a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál legalább egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt.

Célunk, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetünk ébrentartását.

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

Tisztelt Emlékező! Hisszük, hogy mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy e program ne egy szűk, csupán az általunk közvetlenül elérhető réteg vagy régió lakosai által kerüljön megvalósításra. Ezért javasoljuk, hogy az ismeretségi körében – az „együtt, többet, jobban” gondolat szellemisége jegyében – szíveskedjen magára vállalni az általunk most megfogalmazott célok megismertetését, vagyis a jelen felhívásunk eljuttatását. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve hozzátartozóik és parancsnokaik elsőként tekintik nagy jelentőségűnek e megkeresésünkkel azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket.

A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány.

Elérhetőségeink:

https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany    http://krajczaros.uw.hu illetve

krajczaros@t-online.hu, tel. 06-30-9566736

 

Az immáron hagyományos akciónk láthatóvá tétele érdekében kérjük Önt:

– egy rövid sms vagy e-mail vagy levél küldésével szíveskedjen(-ek) visszacsatolást adni a részvételi szándékról,

– és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.

                                                                       Németh István sk

Krajczáros Alapítvány kurátora

gyertyagyujtas11-11 2015 felhívás K.A. haemgo, vwgfmc

Tájékoztató a gyertyagyújtási akcióról 

Felhívás közös gyertyagyújtásra 2015.11.11.

2015.11.11. Gyújtsunk együtt gyertyát hőseinkért

 

Miért Fontos Önnek – Végh Ferenc

Kedves István,

Teljes mértékig azonosulok ezekkel az értékekkel, hisz nekem is van elesett rokonom, bár nem Fehérvárról származik. Hozzájárulok a törekvéseitekhez. Sok sikert, jó egészséget kívánok. Végh Ferenc nyá. vezérezredes

Miért Fontos Önnek – Hobo

 

Földes László “Hobo” – előadóművész, dalszerző, Kossuth-díj 2011 – Angol változat Angol

www.hobo.hu/

 

Tisztelt Németh úr!

Életem egyik első és meghatározó élménye volt az ötvenes években, moziban látott dokumentumfilm töredék, amelyben egy első világháborús csatajelenet 5 másodperces villanását láthattam. Ismeretlen fronton, ismeretlen katonák álltak fel a lövészárokból és egyikük, mindössze két lépést megtéve azonnal halálos lövést kapott.
Nehezebb napjaimon ma is gyászolom azt az embert, akinek nevét,
nemzetiségét nem tudom, arcát sem láthattam.
Egy fiatal fiút
, aki a ki-tudja-hányadik volt a soha el nem fogyó, milliárdos sorban.

legváratlanabbul érkező pillanataimban sok-sok éve gyertyát gyújtok értük. Szokásommá vált, eltávozott szeretteimmel, mestereimmel és barátaimmal együtt
emlékezem rájuk, – ennyi év után is – nehezen szedve a levegőt.

Piliscsabán élünk, a közeli erdőben ismeretlen sírok fekszenek. Lehet, hogy nem is katonák.Tegnap Angéla lányom (13 éves) egyedül sétált arra  és hazatérve elmondta,
látott egy sírt. Majd kis szünet után megkért, hogy a következő héten menjünk együtt
ki az erdőbe. A fakeresztet és a hantot nem hozta szóba, de tudom, mire gondolt.

Nagy tisztességnek tartom, hogy olyan emberek, olyan közössége keresett meg, akiknek ugyanúgy fáj az ártatlanul elesett, elfelejtett áldozatok emléke, mint nekem.

Felemelő érzés tudni olyanokról, akik időt, fáradtságot, pénzt nem kímélve azon fáradoznak, hogy megleljék azok nyughelyét, akiket mindenféle erők és eszmék a halálba taszítottak.
Az, hogy emléküket megtisztelik és ápolják, torokszorító meghatottsággal vegyülő örömet okoz nekem.

Engedjék meg, hogy felemelő küldetésükhöz erőt és türelmet kívánják, valamint,
hogy ezúton felajánljam bárminemű szerény segítségemet.

Isten tartsa meg Önöket ezen az úton!

Tisztelettel: Hobo