László Kálmán bejegyzései

A Nagy Háború és az érmészet – kiállítás a Városházán

Nagy_haboru_ermei-0105Alig néhány nappal az Ybl Miklós makettkiállítás zárása után, ma egy újabb, az első világháborúhoz kapcsolódó, érmeket, plaketteket és jelvényeket felvonultató tárlatot nyitottak meg a Városháza emeleti Díszfolyosóján. Az április 24-ig látogatható kiállítást dr. Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg.

1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és feleségét. A merénylettel kezdetét vette az I. világháború, azaz a Nagy Háború és Európa néhány hónap alatt lángba borult. A harci tevékenységek mellett a propagandagépezet is villámgyorsan beindult mindkét oldalon annak érdekében, hogy fokozzák a katonák, de főként a civil lakosság lelkesedését.

Nagy_haboru_ermei-0075

Már a háború kezdete óta, az újságcikkek, filmhíradók és háborús dalok mellett fontos szerepet kaptak a már tömegméretekben gyártható érmék, plakettek és jelvények. Céljuk kezdetben az uralkodó iránti együttérzés és hűség kifejezése, a hadvezetés iránti bizalom és a harcoló katonák iránti tisztelet növelése volt. Számos érem készült Ferenc Józsefről, a meggyilkolt Ferenc Ferdinándról, a különböző fegyvernemek egyenruháit viselő Károly trónörökösről, az uralkodóház számos férfitagjáról. A legfelső hadvezetés tagjait bemutató érmek közül különösen érdekesek azok, amelyek magyar származású hadsereg- és erődparancsnokokat ábrázolnak, továbbá helytörténeti jelentőségűek a 17. honvéd gyalogezred doberdói és Kárpátok-beli harcainak emléket állító jelvények. A háború előrehaladásával azonban a kezdeti lelkesedést tükröző ábrázolásokat egyre inkább felváltották a frontról hazatért hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat bemutató érmék, melyek már a háború nyomorúságára utaltak. A Hadisegélyező Hivatal, az Osztrák Vöröskereszt, valamint számos hadikórház adott ki ilyen érméket kreatív céllal. Ezek a darabok a társadalmi összefogást is hangsúlyozták. A kiállításon bemutatnak még az ellenséges odlalon harcoló országok haderőinek kifigurázására szolgáló gúnyérmék, a világháború haditechnikai hátterét, harci eszközeit ábrázoló alkotások.

„A Nagy Háború és az érmészet” című kiállítás hat témakörben – Uralkodóház, Hadvezetés, Katonák, Ellenségeink, Szövetségeseink és Jótékonyság – dolgozza fel az érmeket, plaketteket és jelvényeket. Láthatóak továbbá tablók az I. világháború főbb eseményeiről, a Magyar Királyi Székesfehérvári 17. Honvéd Gyalogezredről, a magyar haditechnika megjelenéséről, a jótékonyságról és a hadsegélyezésről. A tablókat József Attila, Gyóni Géza, B. Szabó István és Babits Mihály idézetei gazdagítják.

forrás: ökk

Kapcsolat

KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY
– közhasznú szervezet –

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 41/B
Fióktelep, bérlemény: 8000 Szfvar., Budai út 94. – Iroda
6723 Szeged Kererszttöltés út  31. X/57
8000 Szfvár., Királysor 35. sz.
E-mail: krajczaros@t-online.hu
Mobil: +36/30-9566-736
Adószám: 18481776-1-07
Számlaszám: OTP 11736116-20124496

Díjazottjaink

Köszöntsük együtt akik a köz javát szolgálva, elismerést érdemlő elősegítői voltak a Krajczáros Alapítvány tevékenységének.book-prize

GRATULÁLUNK

 • A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere alapítványunk és a Honvédség és 
  Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének kezdeményezésére a sok 
  éven át újságíróként végzett eredményes ismeretterjesztő munkájáért
  Dr. Margittai Gábor úrnak – 2011. május 21-én – II. osztályú hadisírgondozó 
  kitüntető címet adományozott. 
 • A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere alapítványunk kezdeményezésére
  a néhai magyar katonák sírjainak gondozása és emlékének ápolása, megőrzése terén
  a Krajczáros Alapítvány önkénteseként sok éven át végzett eredményes ismeretterjesztő munkájáért
  Dr. Bedécs Gyula úrnak – 2009. május 21-én – II. osztályú hadisírgondozó kitüntető címet adományozott.
 • a) Gyovai László – a Krajczáros Alapítvány mecénása – 2008. évben a legjelentősebb összeget adományozó gazdasági társaság vezetőjeként
 • Az alapítvány által adott elismerések 2008.december 4-én
 • A szervezet részére adott elismerések a megalakulás 15. évfordulója alkalmábol
 • Egy morzsányival az alapítvány is hozzájárult a Pákozdi Katonai Emlékhely “20. századi háborúk” című emlékpont kialakításához Emléklapjaink: Szilassy László és Németh István
 • Tóth Lajos úr munkáját a Pápa is értékelte emléklappal

Díjazottak 2007

 • Ódor László vállalkozó úr – az alapítvány mentora
 • Emléklapban részesültek :
  Jure Sodja úr, Kamondi Attila őrnagy úr, Kleér Ferenc úr, Bognár János vállalkozó úr,
  Dravicz Norbert úr, Jákob János ezredes úr – tábori lelkész, Ódor László vállalkozó úr, Pintér József úr, Rangel István örmester úr, Rózsenberszki István úr, Dr. Salamon Mária úrhölgy, Sirián László igazgató úr, Szilágyi Miklós asztalos mester úr, Szilassy László úr, Szukics Mariann úrhölgy, Tóth Anikó tanuló, Tóth Lajos ácsmester úr, Tóth Zoltán tanuló, Tuza László úr, Virágh István úr

Díjazottak 2006

 • Adorjáni István, Hole Istvánné, Révész Gyula, Tomasovszky László, Tóth Lajos
 • Berkes Sándor, Györfi Józsefné, Ódor László, Prepszent Jánosné, Szalai Gábor, Szeip János, Szilassy László, Tuza Erika, Tuza Rita, Tuza László

Köszönet egyéni adományozóinknak:

Csoknyai Gábor, Hole Istvánné, Magó Mónika, Magóné Szili Zsuzsanna, Teitter Antalné, Czakó Lajos, Kovács László, Szeip János, Mészáros Gabriella, Orosz Csaba, Fodor Lajos vezérezredes, Szabó Ferenc,

 • K I V O N A T

A KURATÓRIUM 2006/02. (05. 30.) számú határozata:

A 2005. évről szóló beszámolóban felvetett javaslatokat és a jövőbeni terveket (5 egybehangzó igennel) elfogadva, megerősítik a kuratórium elnököt a megfogalmazottak valóra váltását illetően, melyből kiemelik:

c) az alapítvány érdekében huzamos időn át és/vagy alkalmilag jelentősebb volumenű és a megítélésünket markánsan befolyásoló pozitív teljesítményt felmutató – külön mellékletben felsorolt – személyek részére a javasolt díjazást és elismerést odaítélik, azzal, hogy az átadásra (az önkéntes munkáért adandó jutalom tekintetében haladéktalanul) az ASZ 8. § alapján esedékes elismerésekre a legközelebbi kuratórium ülésen – kellő publicitás mellett – kerüljön sor,

1) tiszteletbeli kurátor:

                         – ADORJÁNI ISTVÁN ezds. MH Szárazföldi Parancsnokság logisztikai főnöke

 

2) a Krajczáros Alapítvány mentora:

                         – RÉVÉSZ GYULA alezredes MH 43. vezetés támogató zászlóalj parancsnok
                         – HOLE ISTVÁNNÉ – önkéntes segítő

 

3) a Krajczáros Alapítvány mecénása:

                         – TOMASOVSZKY LÁSZLÓ a TOMA-Bau RT elnök-vezérigazgatója
                         – TÓTH LAJOS soltvadkerti ácsmester
                        
B) A megtisztelő címek viselésére javaslatba hozott személyeknek az alapítvány javára kifejtett részletezését a csatolt okmányok tartalmazzák, melynek lényegére az adományozó okmányban utalást kell tenni.

Székesfehérvár, 2006. június 1.

Németh István
– kuratórium elnök –
Ellenjegyezte: Orosz József – kurátor

 • ASZ KIVONAT:

“8.) A kuratórium által odaítélhető díjak és támogatások:
a) A “KRAJCZÁROS ” HONVÉD ALAPÍTVÁNY – három évenként adományozható – díja és azzal együtt járó pénzjutalom, ami első alkalommal 1995-ben kerül kiadásra.”

Emlékeztetőül: az alapítvány 3 évenként esedékes életműdíját eddig Fazekas József nyá. ezredes (t), Csurgó István nyá. alezredes, Dr. Nyitrai Lajos nyá. vezérőrnagy (t)és Fodor Károly nyá. ezredes kapták meg.

“b) Ösztöndíj
c) Céljellegű támogatás
d) Adományozás
e) Tanulmányutak támogatása
f) Szociális segély
g) A b-f alpont szerintiek pénzbeli és természetbeli realizálása.

8/A A kuratórium “tiszteletbeli kurátor” és a “KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY MENTORA” ill. a KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY MECÉNÁSA” címet ítélhet oda az arra érdemesült magán- ill. jogi személynek azzal, hogy:
a) ezen címek viselői nem jogosultak az A.O. 2. § 4-8 pontokban rögzítettek kötelezettsége, jogok, hatáskörök gyakorlására,
b) a címek adományozására kivételesen posztumusz is sor kerülhet,
c) a fenti 8/A alpontban rögzítettek címek odaítélésének gyakorisága összességében 5 éven belül nem haladhatja meg az 5 (öt) darabot,
d) az odaítélendő címekkel járó külsőségekről, a rendezvény lefolyásáról, a felhasználható összegről a kuratórium esetenként dönt.”

Megrendelhető Kiadványaink

Az első világháború emlékeztetői

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZTETŐI

Második rész (Szinna és Sztropkó járások temetői)

Hadisírok a Felvidéken

“Az I. világháború 100. évfordulójához közeledve, középpontba kerülnek az elfeledett katonatemetők. Szlovákia területén, történelmi szóhasználattal élve, a Felvidéken, talán a legmostohább körülmények között fekvő, nehezen megközelíthető terepen megásott sírkertek, ma még beazonosíthatóak. Azonban az enyészet gyorsuló ütemben tünteti el a fejfákat, a természet könyörtelenül visszafoglalja magába sírhantokat. Állagukat tekintve sorsuk, a 24. órában van.” …. ” A Krajczáros Alapítvány érezve az idő szorítását, az elmúlt esztendőkben szlovák kapcsolatok és együttműködés révén (a civil diplomácia eszközeivel) célul tűzte maga elé a rendezett állapot helyreállításának elősegítését. A feladat mennyiségét tekintve óriási, de nem reménytelen…”

in memoriamIN MEMORIAM 1914-1918

IN THE VISEGRAD COUNTRIES

Öt nyelvű tudástár az első világháború 100. évfordulója alkalmából. Könyvünk a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával jött létre. A pályázatunknak az “öt nyelvű tudástár” címet adtuk. A kiadvány kezdeményezője és így a főpályázó a Krajczáros Alapítvány volt. A további együttműködő civilszervezetek: Crux Galiciae, Klub vojenskej historie Beskydy, Signum Belli 1914. A könyv ismerteti  a négy országban a hadisírgondozás terén végzett közös munkát.

borító teljesMegjelent a Felvidéken Bártfa és Felsővízköz (Svidnik) járások katonatemetőit bemutató 170 oldalas könyvünk.
Útikalauz jelleggel ad tájékoztatást a korabeli történésekről, a temető állapotáról, szükséges teendőkről.

nemzet nemzetre rohant 

ÉS NEMZET A NEMZETRE ROHANT…

Kiállítás magyar festők műveiből az első világháború 100. évfordulója alkalmából.

 

 

művésztelep

“Fehérvári 17-esek” MŰVÉSZTELEP 2014-2018

IN MEMORIAM: A NAGY HÁBORÚ HŐSEI ÉS ÁLDOZATAI

isonzo

 

 

 

Karszti köveken járva…

Magunkról

Krajczáros_logó

Szervezetünket 1993-ban – a Magyar Honvédség hivatásos, közalkalmazott állományából – 7 fő hozta létre. Rendeltetésünk szerint esetenként az egész országra kiterjedően, főként a honvédelem érdekszféráiban tevékenykedünk, azonban a közhasznú mivoltunkból fakadóan egyre gyarapszik az e körön kívül esők aránya.

Beszámoló Alapítványunk 2014. évéről.

Fontosabb programjaink:

– 2000-2003-ban évente 1,5-3,0 mFt-tal támogattuk a szárazföldi csapatoknál folytatott drogprevenciós munkát,
– az elmúlt évtizedben rendszeresen bonyolítunk tizenévesek számára tematikus nyári táborokat hazai és külföldi környezetben, melyeknél a közlekedési, a történelmi, a helyesírási ismeretek fejlesztése, a katonai hagyományok felidézése, a drog prevenció, a környezetvédelem fontossága, az elsősegélynyújtás, stb. mindenkor kellő hangsúlyt kapnak,
– jellemzően évi több alkalommal valósítunk meg képzőművészeti kiállítást,
– jelen vagyunk a nemzeti hagyományainkra emlékező különféle koszorúzásokon, ápoljuk a szárazföldi csatatokhoz kötődő néhai tisztek emlékét,
– Hozzájárultunk a Pákozdon lévő katonai emlékhely felújításához, a fehérvári tiszti klubban elhelyezett kegyeleti hely létrehozásához,
– Visszatérően támogatunk nyugdíjas klubokat, különféle fogyatékosokkal foglalkozó társadalmi szervezeteket, célzatosan szervezünk különféle (pl.: használtruha és könyv, valamint pénz, étkezési bon, stb. gyűjtő, árvízkárosultakat segítő, stb.) akciókat,
– Másokkal együttműködve több ízben bonyolítottunk nagyszabású kegyeleti és ismeretterjesztő túrát az Isonzó völgyébe, Erdélybe, Munkács, stb. várába, évfordulókhoz kötődve kerestük fel nagy magyarjaink munkásságának emlékhelyeit, a magyar katonák nyughelyéül szolgáló hazai és külhoni temetőket, helyeztünk el kopjafát a Segesvár mellett fekvő Fehéregyházán,
– Gyakorta segítünk rászorulókat, más szervezeteket, önkormányzatokat sátor, egészségóvó speciális eszközök (pl.: infra lámpa, gravitációs hinta, stb.), valamint táborozáshoz és rendezvényhez szükséges felszerelések kölcsönzésével,
– Bánk községben továbbképző és pihentető létesítményt üzemeltetünk, ami fő bázisa a gyerektáboroknak is, sok-sok százezer forintot invesztáltunk a hajdani honvéd csapatpihenőkbe, honvéd zenekarok és a kórház eszközparkjának bővítésébe,
– ingyenes használatot biztosítunk internetezés iránt érdeklődőknek,
– a fehérvári non-profit szervezetektől gyakorta kérik szakmai segítségünket a számviteli, beszámolási, ügyviteli és szervezet alakítási, működtetési kérdésekben,
– az alapítvány 3 évenként esedékes életműdíját eddig Fazekas József ezredes (+), Csurgó István alezredes, Dr. Nyitrai Lajos vezérőrnagy (+) és Fodor Károly ezredes kapták meg.

– Fontos feladatként tartottuk számon, hogy a Felvidéken az ottani partnerekkel immáron 4 éve közösen végzett katonatemető rekonstrukciós munkálatoknak ez évben is részesei legyünk. Sajnos, a pénzügyi lehetőségek korlátossága okán a szándékainknál jóval kevesebbszer sikerült e feladatban jelen lenni. Örvendetes azonban, hogy – példánk nyomán – a fehérvári tizenévesek mellett már egy gödöllői iskola diákjai és tanárai is fontosnak tekintették az e munkában való részvételt.

– Pravrovce (magyarul Jobbos) ÉK-SZLOVÁKIAI település templomkertjében került felavatásra a centenárium alkalmából készített és 5 nyelvű felirattal ellátott emlékkő illetve a korabeli eseményeket felelevenítő információs tábla. Erről mind a helyi, mind a magyar hagyományos elektronikus média is beszámolt.

3. Együttműködő partnereink száma folyamatosan, az utóbbi 2-3 évben igen intenzíven gyarapodott, mintegy 30 – belföldi és külhoni – szervezettel működünk együtt.
Tagszervezete vagyunk a Fehérvári Civil Háló elnevezésű városi szövetségnek, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségnek, felvettük a kapcsolatot a HM-nek a társadalmi kapcsolatokért felelős osztályával is.
4. Az alapítvány tényleges működtetésében rendszeresen 4-6 fő, alkalomszerűen 25-40 fő van érintve, melynek során az elmúlt években kiemelkedő szerepet vállalt a Soltvadkerten lakó Tóth Lajos ácsmester és a fehérvári Hole Istvánné. A tisztségviselők a megbízatásuknak eddig díjazás nélkül tettek eleget. Éves költségvetésünk 8-14 mFt között mozog, bevételeink zömét pályázatok útján nyerjük el, a SZJA 1 %-ából részesedésünkre 1-2 millió Ft/év a jellemző. Megfelelő tartalék hiányában az évi folyó bevétel nagysága és ütemezése határozza meg tevékenységünk mozgásterét, év közben gyakorta kell szembesülnünk fizetési gondokkal. Vagyontárgyaink jelentős része egyre inkább elhasználódik, a pótlásukra és/vagy a felújításra önerőből nem futja.
5. Az alapítvány kurátorainak összetétele az elmúlt 13 évben részben megváltozott, a létrejötte óta a mostani 9 főből kettő látja el tisztségét folyamatosan.

6. Terveink: az eddig jól bevált programok folytatásán túlmenően szélesíteni a palettát a főként kis csoportos programok és a nyugdíjas résztvevők javára. A meglévő partnereink körében intenzívebbé tenni a kapcsolatokat és kialakítani egy rendszeres támogatói kört.

Magyar festők kiállítása nyílt Pozsonyban

MegnyitóVándorkiállításunk újabb helyszínre érkezett március 5-én, Pozsonyba, ahol szeretettel és tisztelettel fogadtak minket. A magyar festők műveiből az első világháború 100. évfordulója alkalmából szervezett kiállítás megnyitóját rendkívüli érdeklődés övezte.

Köszönet jár minden segítőnek, partnernek, és természetesen a népes közönségnek is. Köszönjük!

Az eseményről készült rádióinterjú, valamint videók az alábbiakban láthatók:

Kegyeleti emléktúra az I. vh centenáriuma alkalmából Szlovéniába

… van a Béke világnapja, van Vámnap, Szerzetesek világnapja, van Föld nap, van Hold nap, külön napot érdemelnek még a Bolondok is, tisztelgünk az I. világháború végének illetve  a II. világháború kitörésének emléknapján, csak éppen a harctéren elesett katonák nem érdemelnek meg egy emléknapot, mely napon csak róluk emlékezne mindenki – fogalmazódott meg a gondolat újra az Isonzó folyása mellett hajdan dúlt harcok emlékére szervezett kegyeleti emléktúra alkalmával Szlovéniában.

Egy emléknap a hőseinkért, igen fontos szerepet jelentene Európában, mely által teret nyerhetne a közös megemlékezés kultúrája. Többek között ez az egyik legfontosabb célja a székesfehérvári Krajczáros Alapítványnak, mely a hadisírok gondozása és kapcsolódó kulturális (kiállítás, könyvkiadás, szobor állítás,egyebek) tevékenységek és megemlékezések szervezésével foglalkozik.

Az I. Világháború centenáriuma alkalmából szervezett kegyeleti emléktúrán egy érsemjéni találkozáson kialakult baráti kapcsolatnak köszönhetően lehettem jelen. A túra programjai betekintést nyújtottak az alapítvány áldozatos munkájába, melyek a felvállalt feladatok mellett teret biztosít az egymástól elszakított magyar nemzet területein élő magyar emberek közötti kapcsolatok kialakításához és ezek elmélyítéséhez. A ljubljanai magyar nagykövetség támogatásával ez alkalommal  vehettek részt az emléktúrán a nemzet kultúrájával foglalkozó, történelmét tanulmányozó és kutató személyek a Partiumból, Kárpátaljáról, Budapestről valamint  Székesfehérvárról és környékéről az alapítvány tagjai és önkéntesei. A túra résztvevőinek egy része már február 19.-re kellett megérkezzen Székesfehérvárra, hogy a másnapi kora reggeli indulásban ne legyen késés. A távolról  érkezők  szálláshelyeiket elfoglalva, jó hangulatú ismerkedéssel töltötték az estét.

A csapat másnap reggel kiegészülve a helyi és környékbeli tagokkal útra kelt a csodálatos Szlovénia felé. Egy kis pihenésre megállva és a híres trojane fánkot  megkóstolva tovább utaztunk a főváros felé. Ljubljanába érkezve a magyar nagykövetség felé vettük utunkat, ahol már vártak csapatunkra. Az üdvözlő és köszöntőbeszédek után Németh István a Krajczáros Alapítvány elnöke ismertette az alapítvány munkáját, programjait, célkitűzéseit. Ezt követően a csoport egy kis előadással köszönte meg a nagykövetség támogatását, melyben hazafias verseket szavaltak és a székesfehérvári Kákics magyar népzenei együttes pedig katonadalokat muzsikált.  

A nagykövetség után Ljubljana-t elhagyva az Alpok hegyvonulata mentén folytattuk utunkat. Bohinjska Bistrica-t elhagyva megérkeztünk szálláshelyünkre, ahol további programjaink helyszíneihez közel kerültünk. Sötétedésig igyekeztünk kihasználni a időt, így próbáltuk felfedezni a táj szépségeit a Triglav Nemzeti Park érintett részében, ahol megcsodálhattuk a Júliai Alpok szlovéniai vonulatát és nem utolsó sorban a  Bohinji-tavat, mely Szlovénia legnagyobb tava.

EmlékA túra második napján a helyi kultúrával ismerkedve több tájházat és múzeumot is meglátogattunk, melyek által megismerhettük a helybeli lakosok múltját és az ebből fennmaradó értékeket. Ezen a napon került sor túránk fő programjához  az Ukanc-i osztrák-magyar katonatemetőben való megemlékezésre, koszorúzásra, ahová a ljubljanai nagykövetség konzulja is velünk tartott. Az emlékműsor újra a túra tagjainak rövid eladásaiból tevődött  össze. A temetőben eltemetett katonák között a legtöbb a magyar, a lengyel és az ukrán nemzetiségű, de vannak civilek is és más nemzetiségűek is: szlovákok, csehek, németek, románok, szerbek és szlovénok.

10991378_782241945186469_1292307401474178049_n

A méltó tisztelgés után a közvetlen közelünkben lévő Vogel hegy sífelvonóval mentünk fel a  kilátóra, de sajnos itt az időjárás nem biztosította a csodás kilátást számunkra. A kilátótól néhány kilométerre folytatódott utunk, ahol egy húsz perces hegyi túra után elérkeztünk a Savica-vízeséshez. Leereszkedve a hegyről fáradalmainkat a Bohinj-tó partján pihentük meg, majd a középkori Száva-híd mellett álló Keresztelő Szent János, kicsinysége ellenére Szlovénia egyik legszebb templomát látogattuk meg.

Bledi tóTúránk utolsó napján még egy kihagyhatatlan élmény várt ránk, a Bled-i vár meglátogatása, ahonnan  a legszebb kilátás nyílik a Bledi-tóra, Bledre és Gorenjsko régióra. A várkastély manapság egy kiállítási terület. A kápolna mellett elhelyezkedő bemutató helyiségek Bled ősi történelmét mutatják be. 

Mielőtt még Szlovéniát elhagytuk volna a csapat vezetője beiktatott egy kis megállót Vranskóban, ahol egy veterán  motorok múzeumát látogattunk meg. A betervezett idő szerint érkeztünk vissza Székesfehérvérra, ahonnan rövid, de annál melegebb hangulatú búcsúzkodás után mindenki elindult saját hazája felé. A Partiumot  Nagyváradról  Kecse Attila és családja (régóta állnak szoros kapcsolatban a Krajczáros Alapítvánnyal) és Csorba Sándor, Érmihályfalváról Sütő Szabolcs és jómagam képviseltük.

Az emléktúra percre pontos megszervezését és lebonyolítását Németh Istvánnak a Krajczáros Alapítvány kuratórium elnökének köszönhetjük, aki áldozatos munkájával, társaival, határon túli kapcsolataival igyekszik méltó emléket állítani és emlékezni, a csatatéren odaveszett honvédekről. Országon belüli és határon túli önkénteseinek számának bővítése mellett igyekszik az utókort is nevelni, akikkel már fiatalon megszeretteti és beleneveli az alapítványuk által felvállalt nemes feladatok eszméit.

Sütő Judit

az érsemjéni Ezüstperje néptánccsoport vezetője

Fájdalommal tudatjuk, hogy URBÁN ISTVÁN nyugállományú ezredes 77. életévében elhunyt.

GyászA gyászoló család és a Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság mély fájdalommal tudatja, hogy URBÁN ISTVÁN nyugállományú ezredes 2007. november 18-án 77. életévében elhunyt. Temetése a ”Katonai Szolgálat halottjaként” 2007. november 22-én 14,00 órakor Székesfehérváron a Béla úti köztemetőben lesz katonai tiszteletadással.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

MARSAL TAMÁS nyugállományú ezredes síremlék avatása

gyászA gyászoló család és a Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság mély fájdalommal tudatja, hogy MARSAL TAMÁS nyugállományú ezredes a ”Magyar Honvédség halottja” síremlék avatása 2007. december 04-én 13,30 órakor Budapesten a Megyeri köztemetőben lesz katonai tiszteletadással.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!