László Kálmán bejegyzései

Fájdalommal tudatjuk, hogy HÓDOS FERENC nyugállományú őrnagy 45. életévében elhunyt.

gyertyaA gyászoló család és a Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság mély fájdalommal tudatja, hogy HÓDOS FERENC nyugállományú őrnagy november 15-én 45. életévében elhunyt.

TEMETÉSE A ”KATONAI SZOLGÁLAT HALOTTJAKÉNT” NOVEMBER 23-ÁN 11,00 ÓRAKOR NAGYKINIZSEI (BAZ MEGYE) KÖZTEMETŐBEN LESZ KATONAI ÉS EGYHÁZI TISZTELETADÁSSAL.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Végső búcsú Kósa Sándor posztumusz dandártábornoktól

Kósa Sándor

Kósa Sándor

Szülővárosában, Nagykörösön, a református temetőben – a Magyar Honvédség halottjaként, katonai tiszteletadás mellett – a család, a barátok, a pályatársak jelenlétében, november kilencedikén helyezték végső nyugalomra Kósa Sándor posztumusz dandártábornokot.

Kósa Sándor 1967-ben született. 1989-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskola harckocsizó szakát. Ezt követően számos beosztásban teljesített kimagasló szolgálatot, beosztottainak, pályatársainak, parancsnokainak elismerése övezte tevékenységét, missziókban mutatott helytállását, miként sikerrel végzett tanulmányait, többek között az amerikai nemzetvédelmi egyetem vezérkari tanfolyamán is.

2007. január elsejétől az MH ÖHP megalakulását követően, nevezték ki a Hadműveleti Főnökség főnökévé, törzsfőnök-helyettessé. Csak rövid ideig tudta ellátni főnöki teendőit, mert a váratlan, súlyos betegség, majd a tragikus halál kettétörte katonai pályáját.

 

Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció Az Elesett Katonákért

17-esekTisztelt Olvasóink! Megtörtént a kegyeleti gyertyagyújtási akciónk idei tapasztalatainak, a beérkezett visszacsatolások feldolgozása, melyről az alábbi – tényszerű – tájékoztatást tesszük közzé:

– közel 50 ezer főt érintő (hazai és külföldi) célcsoportnak ajánlottuk figyelmébe a kezdeményezésünket október eleje és az esedékesség közti időpontig, az önkénteseink és alkalmazottaink által erre fordított munkaidőnk közelítette az ezer órát,
– 98 iskola és óvoda diákjai, tanárai – kb 9 ezer fővel – jelezték vissza részvételüket, amibe nem számítottuk bele a fővédnökünk által irányított dévai gyermekotthon hálózatból résztvevőket,
– a beküldött fotók száma ezernyi, amiből mintegy 500 db-ot adtunk közre a facebook oldalunkon,
– az előbbin túlmenően 48 egyéb formáció, önkormányzat, magánszemélyek (közte volt köztársasági elnök és más neves közéleti személyiség) tekintették irányunkba fontosnak a részvételükről szóló tájékoztatást, a létszámukat – jó közelítéssel – kb 6 ezer főre taksáljuk,
– SOK TELEPÜLÉSEN az ottani emlékműnél szervezett keretek közt gyújtottak gyertyát, jellemzően valamilyen kulturális momentumot illesztettek mindebbe (pl. az emlékezetet ébren tartó vers, zenei háttér, könyvbemutató, az alkalmat bemutató tanári tájékoztatók, stb.). Székesfehérváron 5 háborús emlékműnél zajlottak a kegyeleti aktusok, kezdeményezésünkre, mindegyiknél más-más civil szervezet volt a házigazda,
– sajnálatosnak minősítjük, hogy a magyar parlament név szerint megszólított tagjai közül csupán 3 fő reagált felénk,
– az akció azon térségben volt igazán eredményes, ahol lokálisan sikerült megnyernünk az aktív szervező munkára valakit (mértékadó személyt),
– örömmel konstatáltuk, hogy média támogatottságban sikerült számottevően előbbre lépnünk,

ÖSSZEGEZVE:
– ez évben (a tavalyival szemben /a ráfordított mozgósító munkánknak megfelelően/ megfordult arányban) a határon belüli résztvevők száma volt a domináns, amely összhangban volt a szándékunkkal,
– a tervezett mennyiségi léptéket nem sikerült elérnünk, ám kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a tanuló ifjúság jelentős érintettségének,
– a vállalásunkat igen aktuálisnak minősítjük,
– indokoltnak tartjuk, hogy jövőre megismételjük ezen akciónkat.
– meglepő módon volt néhány (országos szinten) markáns súlyú szervezet, akik a felkérés ellenére nem vettek részt a megemlékezésben (az őket érintő tagságot kb 25-30 ezer főre becsüljük),
– a projektünk jól szolgálta a közvélemény formálását, kiemelt figyelemmel az I. vh. centenáriumra,
– a hozzánk küldött visszajelzésekre mindenkinek közvetlenül reagáltunk, jeleztük, hogy 2015-ben megismételjük az akciót.
MINDEZ SZÉLES KÖRBEN ÉS SOKAK ÁLTAL SZERVEZŐ MUNKÁVAL ÉS TEVÉKENY RÉSZVÉTELLEL TÁMOGATOTT, KEGYELETTELJES, KÖZÖS EMLÉKEZÉS VOLT.

Elhunyt Egry József nyugállományú ezredes

Kedves Bajtársak, Barátok, Ismerősök!
Sajnálattal és szomorú szívvel tájékoztatlak benneteket, hogy bajtársunk, barátunk, kollégánk, harcos társunk, Egry József nyugállományú ezredes, ma (13.06.11-én) délután eltávozott közülünk. Végső búcsúja június 25-én Rétságon 12.00-kor lesz.
Nyugodj békében Józsi.

János Jávorka

Elhunyt Sebők János nyá. vörgy

Tisztelt Bajtársak!

Fájdalommal értesítem mindazokat, akik ismerték, hogy Édesapám, Sebők János nyá. vörgy életének 84. évében Ajkán elhunyt.

Temetésére Tapolcán katonai tiszteletadás mellett kerül sor 2013. május 10-én, 13.00 órakor.

Sebők János nyá. mk. alez.

Gáspár Ferenc nyá. vezérőrnagy elhunyt

Tájékoztatjuk a tisztelt kollégákat, hogy Gáspár Ferenc nyá. vezérőrnagy elhunyt. Aktív korában – huzamos időn át – Kaposváron, Cegléden, majd Székesfehérváron és Budapesten töltött be vezető beosztásokat.

Hamvait 2013. március 8-án 11:30 órakor, Budapesten helyezik örök nyugalomba a Kerepesi úti temetőben. A tábornok úr a Krajczáros Alapítvány tevékenységének – a létrejöttünket követő években – rendszeres támogatója volt.

Nyugodjék békében. (nim)

 

Elhunyt Szabó Béla nyugállományú mérnök alezredes

Tájékoztatom a volt katonatársakat, hogy Szabó Béla nyugállományú mérnök alezredes, az 5. HDS fv. jav. z. (MN 5500) volt parancsnoka, 2013. március 5-én, hosszú betegség után elhunyt.
Temetése 2013. március 27-én 10.00-kor lesz a Székesfehérvár, Béla úti temető szóróparcellájában.

Gellér Bálint nyá. mk. ezredes

Elhunyt dr. Ungvár Gyula nyá. mk. altábornagy

Tisztelt Ismerősök, Barátok, Kollégák!

Fájdalommal közöljük, hogy dr. Ungvár Gyula nyá. mk. altábornagy,

a kedves Gyula bácsi, 2013. február 22-én, életének 82. évében,

hosszú betegség után elhalálozott.

Emlékét tisztelettel, szeretettel megőrizzük.

A búcsúztatója Budapesten, március 20-án a Fiumei úti temetőben lesz. Az autóbusz pedig 12.00-kor Fehérvárról, az Erzsébet úti Katonai Szálló előtti parkolóból indul

Hírforrás: Dr Hautzinger Gyula