Díjazottjaink kategória bejegyzései

A Krajczáros Alapítvány önkénteseinek elismerése

A Krajczáros Alapítvány javaslatára két önkéntesünk 2018-ban az osztrák hadisírgondozó szervezet, a Fekete Kereszt (ÖSK – Schwarzes Kreuz) által adományozott kitüntető címet vehette át Velkőben (Velkrop – Sk):  

Kovács Zoltán – Kőszárhegy 
Törő Gergő – Sárospatak

Korábbi közvetlen partnereink illetve munkatársaink közül ugyanezen elismerésben részesültek:

Anna Simkulicova
Havasi Imre
Németh István

A Felvidéken 2010-től alapítványunk önkénteseinek részvételével megvalósuló hadisírgondozó táborokban végzett önkéntes munkáért 2018-ban 31 fő kapott emléklapot, oklevelet.

2013-2018. között 92 fő hazai és határainkon túl élő festőművész kapott emléklapot az “Emlékezet a Hősökre 1914-1918 – Ecsettel a Békéért” nemzetközi léptékű projektben nyújtott magas színvonalú szakmai teljesítményükért, az adományozott festményeik elismeréséül. 

Simon M. Veronika – Fehérváron élő – művésznőnek, aki a kezdetektől motorja volt e projektnek, a kuratórium a 2015/10. (06.19.) számú határozatával a Krajczáros Alapítvány MENTORA címet adományozta.

Ugyanezen okmányban további 7 fő részesült az alapítvány által adományozható díjakból (címekből), valamint 40 fő vehetett át elismerő oklevelet, emléklapot.

Németh István – Széchényi Díj A Közügyekért 2016.

Alapítványunk alapítóját -Németh Istvánt kitüntették a
Széchényi Díj A Közügyekért elismeréssel,
melyet 2016. december 11-én átvehetett a díjátadó ünnepségen.

Németh István munkáját huzamos időn keresztül kiválóan végezte, ezáltal a közösség elé példaképül állítható

Akkor élsz ha másokért élsz

 

Sipos Gyula Díj

Sulyok János dandártábornok 2012.
Szabó András ezredes 2013.
Ruff Tamás őrnagy 2014.
Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök 2015.
Fucsku Sándor vezérőrnagy 2016.
Benkő Tibor vezérezredes 2017.

A piros kiemeléssel jelzett személyekre a javaslatot (több más fehérvári

civil formációval partnerségben) a Krajczáros Alapítvány kezdeményezte.

Ruff Tamás őrnagy a Sipos Gyula díj átadásakor 2014-ben.

 

 

A KURATÓRIUM 2015/07. (05.30.) számú határozata:

A kuratórium elismerés javaslatot fogadott el ellenvélemény és tartózkodás nélkül, mely szerint Jákob JánosnakSzékesfehérvár önkormányzata (több más civil szervezettel megerősítetten) ítélje oda 2015-ben a Sipos Gyula díjat.

Feladat:           irattározás, eredmény figyelemmel kísérése, kuratórium tájékoztatása

Felelős:           kuratórium elnök

Határidő:        június 15. illetve folyamatosan

http://reformatus.hu/mutat/kituntettek-jakob-janos-tabori-puspokot/

http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/31717

 

A mi Európánk 2014-2015 Döntő – Székesfehérvár

nyertesek2015. március 28-án, immáron sokadik alkalommal Székesfehérváron AmiEu (A mi Europánk) címmel került a vetélkedő megrendezésre. Az idei 68 jelentkező csapatból az interneten bonyolított első két fordulót követően a döntőnek 12 résztvevője volt, a hazai csapatok mellett Erdélyből, a Délvidékről és Felvidékről, illetve Kárpátaljáról érkeztek tizenéves diákok. A program zárszava szerint: 2016-ban ismét találkozunk…

Képek

Mit kell tudni az AmiEu vetélkedőről? Összefoglaló „A mi Európánk” vetélkedő kapcsán

Egyesületünk kezdeményezésére 2007-ben indult el az „AmiEu” vetélkedő szervezése – Herczog Edit (2004-2014 – EP képviselő) fővédnökségével, a tanévekhez és a középisk
olások igényeihez igazítva.
A Közép-dunántúli Régió (KDR) szinten elkezdett vetélkedő ma már Kárpát-medence magyar ajkú diákjainak kínál közös szellemi élményeket, a helyezetteknek jutalom tanulmányutakat.
Így jutott el 7 éven át 3-3 csapat és kísérő tanáruk Brüsszelbe vagy Strasbourgba, a további helyezettek pedig a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe és Fejér megyébe.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Fejér Megyei Munkaügyi Központ (változó szervezeti keretekben) kezdettől fogva támogatta a vetélkedő szervezését.
Megszűntéig támogatóink között tudhattuk a KDR Fejlesztési Ügynökséget és az Esélyek Háza hálózat székesfehérvári központját.

2008-tól működünk együtt a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szlovákiai magyar szervezettel, valamint a Kodolányi János Főiskolával.
2009-től sikerült a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel (KMPSZ) bővíteni partnereink körét.
2012-től a Virtus Vivens (VV) erdélyi magyar civil szervezet is csatlakozott a kiírókhoz.
Bauer Edit szlovákiai magyar EP képviselő 2012-től támogatta a vetélkedőt.

A 2014-es választások után új emberek kerültek az Európai Parlamentbe, az Országgyűlés és az önkormányzatok összetétele is változott, így a korábbi években „bejáratott” szervezés kereteit, lehetőségeit a régi partnerek és tartalom megőrzése mellett új ötletekkel és partnerekkel célszerű újragondolni.

A BÉKE és BIZTONSÁG olyan érték, amire minden eszközzel fel kell hívni az ifjúság figyelmét, tudatosítani kell minden lehetséges módon, hogy milyen óriási veszteségeket hoz minden háború. Nagy a tudatlanság történelmünk tényeiről, összefüggéseiről. Addig kell átadni ezeket az ismereteket, amíg még van hiteles forrás és akarat erre. Szükséges, de egyáltalán nem elégséges pusztán a történelmi adatokat megismertetni az ifjúsággal. A tényeket át is kéne élni. Ehhez adnak muníciót a HTBK szervezetei országszerte, a KEMPP új tiszti barakkja, a lövészárok, a Krajczáros Alapítvány minden megmozdulása, a Bársony István Alapítvány gondozásában megjelent kiadványok sora, illetve az általuk szervezett események, megemlékezések. Szeretnénk, ha 2018-ban már a Kárpát-medencében is nagyon sok fiatal hordana pipacsot és tudná, hogy mit jelent: 11.11.11.

A hagyományos „AmiEu”-s témakörök mellett, szeretnénk lehetőséget adni a fiataloknak arra, hogy belegondoljanak mi is történt itt 100 éve, 70 éve és mi történik épp most az egyik szomszédunknál.

Összeállította: Barna Éva (TIE) 2015. február 11-én

Díjazottjaink

Köszöntsük együtt akik a köz javát szolgálva, elismerést érdemlő elősegítői voltak a Krajczáros Alapítvány tevékenységének.book-prize

GRATULÁLUNK

 • A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere alapítványunk és a Honvédség és 
  Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének kezdeményezésére a sok 
  éven át újságíróként végzett eredményes ismeretterjesztő munkájáért
  Dr. Margittai Gábor úrnak – 2011. május 21-én – II. osztályú hadisírgondozó 
  kitüntető címet adományozott. 
 • A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere alapítványunk kezdeményezésére
  a néhai magyar katonák sírjainak gondozása és emlékének ápolása, megőrzése terén
  a Krajczáros Alapítvány önkénteseként sok éven át végzett eredményes ismeretterjesztő munkájáért
  Dr. Bedécs Gyula úrnak – 2009. május 21-én – II. osztályú hadisírgondozó kitüntető címet adományozott.
 • a) Gyovai László – a Krajczáros Alapítvány mecénása – 2008. évben a legjelentősebb összeget adományozó gazdasági társaság vezetőjeként
 • Az alapítvány által adott elismerések 2008.december 4-én
 • A szervezet részére adott elismerések a megalakulás 15. évfordulója alkalmábol
 • Egy morzsányival az alapítvány is hozzájárult a Pákozdi Katonai Emlékhely “20. századi háborúk” című emlékpont kialakításához Emléklapjaink: Szilassy László és Németh István
 • Tóth Lajos úr munkáját a Pápa is értékelte emléklappal

Díjazottak 2007

 • Ódor László vállalkozó úr – az alapítvány mentora
 • Emléklapban részesültek :
  Jure Sodja úr, Kamondi Attila őrnagy úr, Kleér Ferenc úr, Bognár János vállalkozó úr,
  Dravicz Norbert úr, Jákob János ezredes úr – tábori lelkész, Ódor László vállalkozó úr, Pintér József úr, Rangel István örmester úr, Rózsenberszki István úr, Dr. Salamon Mária úrhölgy, Sirián László igazgató úr, Szilágyi Miklós asztalos mester úr, Szilassy László úr, Szukics Mariann úrhölgy, Tóth Anikó tanuló, Tóth Lajos ácsmester úr, Tóth Zoltán tanuló, Tuza László úr, Virágh István úr

Díjazottak 2006

 • Adorjáni István, Hole Istvánné, Révész Gyula, Tomasovszky László, Tóth Lajos
 • Berkes Sándor, Györfi Józsefné, Ódor László, Prepszent Jánosné, Szalai Gábor, Szeip János, Szilassy László, Tuza Erika, Tuza Rita, Tuza László

Köszönet egyéni adományozóinknak:

Csoknyai Gábor, Hole Istvánné, Magó Mónika, Magóné Szili Zsuzsanna, Teitter Antalné, Czakó Lajos, Kovács László, Szeip János, Mészáros Gabriella, Orosz Csaba, Fodor Lajos vezérezredes, Szabó Ferenc,

 • K I V O N A T

A KURATÓRIUM 2006/02. (05. 30.) számú határozata:

A 2005. évről szóló beszámolóban felvetett javaslatokat és a jövőbeni terveket (5 egybehangzó igennel) elfogadva, megerősítik a kuratórium elnököt a megfogalmazottak valóra váltását illetően, melyből kiemelik:

c) az alapítvány érdekében huzamos időn át és/vagy alkalmilag jelentősebb volumenű és a megítélésünket markánsan befolyásoló pozitív teljesítményt felmutató – külön mellékletben felsorolt – személyek részére a javasolt díjazást és elismerést odaítélik, azzal, hogy az átadásra (az önkéntes munkáért adandó jutalom tekintetében haladéktalanul) az ASZ 8. § alapján esedékes elismerésekre a legközelebbi kuratórium ülésen – kellő publicitás mellett – kerüljön sor,

1) tiszteletbeli kurátor:

                         – ADORJÁNI ISTVÁN ezds. MH Szárazföldi Parancsnokság logisztikai főnöke

 

2) a Krajczáros Alapítvány mentora:

                         – RÉVÉSZ GYULA alezredes MH 43. vezetés támogató zászlóalj parancsnok
                         – HOLE ISTVÁNNÉ – önkéntes segítő

 

3) a Krajczáros Alapítvány mecénása:

                         – TOMASOVSZKY LÁSZLÓ a TOMA-Bau RT elnök-vezérigazgatója
                         – TÓTH LAJOS soltvadkerti ácsmester
                        
B) A megtisztelő címek viselésére javaslatba hozott személyeknek az alapítvány javára kifejtett részletezését a csatolt okmányok tartalmazzák, melynek lényegére az adományozó okmányban utalást kell tenni.

Székesfehérvár, 2006. június 1.

Németh István
– kuratórium elnök –
Ellenjegyezte: Orosz József – kurátor

 • ASZ KIVONAT:

“8.) A kuratórium által odaítélhető díjak és támogatások:
a) A “KRAJCZÁROS ” HONVÉD ALAPÍTVÁNY – három évenként adományozható – díja és azzal együtt járó pénzjutalom, ami első alkalommal 1995-ben kerül kiadásra.”

Emlékeztetőül: az alapítvány 3 évenként esedékes életműdíját eddig Fazekas József nyá. ezredes (t), Csurgó István nyá. alezredes, Dr. Nyitrai Lajos nyá. vezérőrnagy (t)és Fodor Károly nyá. ezredes kapták meg.

“b) Ösztöndíj
c) Céljellegű támogatás
d) Adományozás
e) Tanulmányutak támogatása
f) Szociális segély
g) A b-f alpont szerintiek pénzbeli és természetbeli realizálása.

8/A A kuratórium “tiszteletbeli kurátor” és a “KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY MENTORA” ill. a KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY MECÉNÁSA” címet ítélhet oda az arra érdemesült magán- ill. jogi személynek azzal, hogy:
a) ezen címek viselői nem jogosultak az A.O. 2. § 4-8 pontokban rögzítettek kötelezettsége, jogok, hatáskörök gyakorlására,
b) a címek adományozására kivételesen posztumusz is sor kerülhet,
c) a fenti 8/A alpontban rögzítettek címek odaítélésének gyakorisága összességében 5 éven belül nem haladhatja meg az 5 (öt) darabot,
d) az odaítélendő címekkel járó külsőségekről, a rendezvény lefolyásáról, a felhasználható összegről a kuratórium esetenként dönt.”