Aktuális kategória bejegyzései

A Krajczáros Alapítvány fontosabb híreit találja itt

Doberdó a magyar Golgota

Ma olvastam: Paizs Miklós költő-zenész, és az ő példájából kiinduló mozgássérült srác, Győri Gábor is milliókat gyűjtött össze azzal, hogy kirakta a Facebookra: pénzre van szüksége az elviselhető élethez. Nos, gratulálunk az érintetteknek.

Bízva abban, hogy a jó példa ragadós, egy KÖZÜGY, NEMZETI ÖNÉRZETÜNKET érintő probléma megoldásához vár a KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY támogató partnereket.

A DOBERDÓ lábánál áll a hajdanán honvédeink által épített magyar kápolna. A közel 100 éves építmény sok-sok éves előkészítés után 2009-ben lett felavatva a felújítást követően. 2013 őszén és 2014 tavaszán esedékessé vált a karbantartás, amelyet az önkéntes munkatársaink végeztek el.

Időközben a – nem hivatalosan nemzeti emlékhely felirattal ellátott – kis kápolna igazi (nemzetközileg ismert) zarándokhellyé nőtte ki magát. Sajnos azonban a látogató dömping nyomán egyre inkább ellenszenvet váltunk ki a békés, többnyire szlovén nyelvű helyi lakosokból. Miért is? Nos, ÍME egy PROBLÉMA: megérkezik egy autóbusznyi lelkes magyar honfitársunk, ám WC hiányában ott végzi el a dolgát ahol tudja…

Persze nem igazán felemelő érzés a kápolna terasza alatti kutyaszar látvány és illata, de a madzagon száradó gatyák sem. E mellett fontos lenne, hogy egy ilyen fontos, a történelmünk golgotájának helyszínén (az olasz jó példák nyomán) legyen egy fogadó helyiség is, ahol le lehet ültetni a vendégeket és különféle korszerű prezentációs eszközökkel bemutatni számukra a hazájukért életüket adó felmenőinknek a küzdelmeit, a korabeli eseményeket, a háborúba, majd annak (és ennek nyomán országunk 2/3-ának) elvesztéséhez vezető utat.

A kápolna mellett álló épület erre kiválóan megfelelne és eladó ház is, ám a tulajdonos mintegy 100 millió forintnak megfelelő összeget szeretne az ingatlanáért kapni. Egy nép, egy nemzet életében ekkora összeg nem igazán számottevő, ám a várt állami segítség (a helyszínen járt nem kevés főméltóság ellenére) évek óta nem igazán akar összeállni.

A Krajczáros Alapítvány felvállalja mindennek az orvoslását.

Ehhez várja a jelen felhívással megérintett magyarok partnerségét. Mintegy 50 ezer embertől 2000 Ft/fő összegnek felajánlására számít a háborús emlékhelyek gondozásával foglalkozó közhasznú szervezet.

A hazai és határon túli magyarság, a téma iránt elkötelezett civil szervezetek összefogásával – KÖZADAKOZÁS formájában – a 11736116-20124496 bankszámlára átutalással és bármely OTP pénztárban befizetéssel lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. (Visintini jelöléssel).

15-11-11 Gyertyagyújtás – A Hősök ezáltal lesznek halhatatlanok

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

F E L H Í V Á S

Tisztelt Hölgyek és Urak!

A borús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és 16 tagszervezete a Krajczáros Alapítvány koordinálásával

 2015. november 11-én nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveznek.

Felkérjük Önt

és a háborúkban elhunyt katonáink ma élő hozzátartozóit, a közéletünk jeles képviselőit, a művészeket, tudósokat, felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyházak, magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek parancsnokait, diplomatákat, hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét, tulajdonosait, nyugdíjasokat – vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös megemlékezéshez.

Kérjük minden kedves (a kezdeményezésünkkel azonosuló) Partnerünket, hogy a jelzett napon

11 óra 11 perckor

a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál legalább egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt.

Célunk, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetünk ébrentartását.

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

Tisztelt Emlékező! Hisszük, hogy mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy e program ne egy szűk, csupán az általunk közvetlenül elérhető réteg vagy régió lakosai által kerüljön megvalósításra. Ezért javasoljuk, hogy az ismeretségi körében – az „együtt, többet, jobban” gondolat szellemisége jegyében – szíveskedjen magára vállalni az általunk most megfogalmazott célok megismertetését, vagyis a jelen felhívásunk eljuttatását. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve hozzátartozóik és parancsnokaik elsőként tekintik nagy jelentőségűnek e megkeresésünkkel azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket.

A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány.

Elérhetőségeink:

https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany    http://krajczaros.uw.hu illetve

krajczaros@t-online.hu, tel. 06-30-9566736

 

Az immáron hagyományos akciónk láthatóvá tétele érdekében kérjük Önt:

– egy rövid sms vagy e-mail vagy levél küldésével szíveskedjen(-ek) visszacsatolást adni a részvételi szándékról,

– és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.

                                                                       Németh István sk

Krajczáros Alapítvány kurátora

gyertyagyujtas11-11 2015 felhívás K.A. haemgo, vwgfmc

Tájékoztató a gyertyagyújtási akcióról 

Felhívás közös gyertyagyújtásra 2015.11.11.

2015.11.11. Gyújtsunk együtt gyertyát hőseinkért

 

EGY KICSINYKE ALAPÍTVÁNYNAK ÚJABB PRODUKTUMA

A magot (önkéntes munkatársaimmal) jókor és jó talajba elültettük, az gyorsan kisarjadt, facsemetévé neveltük (értsd: az emlékmű elkészült Szihalom községben). A kis husángból a település polgármestere máról holnapra tölgyet nevelt és az emlékmű avatását jól időzítve, remekül megszervezte. Hívó szavára nagyon sok ember, sok szervezet fogott össze, hogy egy manapság ritka, ám nagyon fontos rendezvény valósággá legyen. Két olyan embert is sikerült megnyernünk a projekthez, akiknek nincs közvetlen kötődése Szihalomhoz, ám jelentős összeggel járultak hozzá az emlékmű megvalósulásához. Így Kovács László vállalkozót Százhalombattáról, Szabó Ferencet pedig Dunaföldvárról. Az összekötő kapocs, Tuza László is nagy összeggel tartotta fontosnak szülőfalujában egy új közéleti, az emberi emlékezetet ébren tartó közösségi színtér létrejöttét elősegíteni. Köszönet nékik. A további években reményeink szerint rendszeres megemlékezések kötődnek majd e helyszínhez, amelynek mi is részesei leszünk. Ezen tárgyiasult köztéri mementó immáron a 10., amely alapítványunk nevéhez kapcsolódik. Munkánk nyoma megtalálható: Székelykeresztúr, Érsemjén, Fehéregyháza, Gyilkos-tó, Székesfehérvár, Battonya, Balatonkenese, Donja Dubrava (HR), Jobbos /Pravrovce – ÉK-Szlovákia/

Számtalan embert, szegényt és gazdagot, közte politikusokat, az EP képviselőit is megszólítottuk, hogy egy szerény összeg átutalásával legyenek részesei a hazájukért életüket áldozó néhai szihalmi polgároknak emléket állító projektünknek, mondván, e magyar település azon kevesek közé tartozott, ahol eddig nem volt ilyen helyszín, nem volt ilyen szimbólum. A széles társadalmi összefogást szorgalmazó forrásteremtési törekvésünk azonban nem járt a remélt sikerrel. Ki a mementóban rejlő üzenetet (pozitívan vagy éppen kiforgatva) értékelte saját szájíze szerint, néhányan különféle egyéb okokkal magyarázták felénk az elzárkózásukat, de többnyire mindennemű válasz nélkül hagyták megkereséseinket, ám az internet világa megmutatta, hogy kik olvasták el felhívásunkat, vagy éppen törölték olvasatlanul azt. Pedig részünkről “csupán” az akkori (100 és 70 évvel korábbi) hatalom által a csataterekre küldött és ott maradt honvédekre emlékezés volt, van és lesz a lényeg. Mindez persze megmutatkozott az avató ünnepségen is. Kinek a Trianon fájdalma, kinek a más nézetet vallók ócsárlása, kinek a jó buli volt (és mindenféle más) érzések uralkodtak el a fejében (cselekedeteiben, mondandójában). Nos, erről már nem feladatunk elmélkedni, de felelősséget viselni sem. Az azonban tény, hogy a KÖZADAKOZÁS SZÁNDÉKUNK ISMÉT NEM VOLT EREDMÉNYES. Ezzel együtt az emlékmű áll és állni fog sokáig, így emlékezteti a helyieket és az arra járókat, hogy Szihalom lakosaiból hány katona adta életét a hazájáért.

Szihalom, a megemlékezés példája

1 lépés: Az I. vh. centenáriuma és a II. vh befejezésének 70. évfordulója alkalmából a harctéren elesett katonák és a polgári áldozatok tiszteletére egy alföldi faluban tervezünk június 5-én emlékművet állítani és avatni az idén. Az obeliszk tetején korona lesz, a két oldalon elől egy-egy katonasisak van formázva.Középen, körben lesznek elhelyezve az emlékmű lényegiségét kifejező szimbólumok.

22611_680986218690916_4637436885474859673_n

2. lépés: Ízelítőként: így áll áll most a program, melynek fontos szakmai szereplője Dudinszky László vecsési vállalkozó és Tuza László önkéntes munkatársunk, a projekt koordinátora. Ma már kellően látszódik a látványtervekben foglaltak megvalósulása, bár a lényeg (a szimbólumok felrakása), a környezet kialakítása még most következnek. immáron formálódik a környezet is. Június 01-én pedig felkerülnek az emlékműre a szimbólumok…

11060930_700055360117335_3219464278960083172_n11246972_706357879487083_1074755486464540946_o3. Lépés Az obeliszk tetejére ma fog felkerülni. Alkotója: Putnoki Sándor (Kaposvár). Anyaga: üvegkerámia. A projekt vezetője: Tuza László alapítványunk önkéntes munkatársa.

11377296_708571365932401_346492617242347406_n

A Honvédelem Napja – Gálaest – Székesfehérvár

A Honvédelem Napján május 21.-én Székesfehérváron ünnepi gálaesten köszöntötte katonáit a város. A „Fehérvár köszönti katonáit” estet Vargha Tamás honvédelmi államtitkár nyitotta meg a Vörösmarty Színházban.

A gálaest keretében két díj átadására is sor került, Sipos Gyula-díjjal mondott köszönetet a város, amelyet idén a közgyűlés Jákob János dandártábornoknak, protestáns tábori püspöknek ítélt oda. Gyuricza-emlékgyűrűt a két díjazottnak, Sárközi József nyugállományú ezredesnek, a tatai HTBK alapítójának és Kollár Endre nyugállományú ezredesnek, a HTBK fehérvári szervezetének egyik alapítójának Görög István, a HTBK Országos Szövetségének alelnöke adta át. Az ünnepi gálaest a Kákics Együttes „Ferenc Jóska fújatja a trombitát” című műsorával zárult, melyet teljes hosszában a Krajczáros Alapítvány csatornáján megtekinthetnek.

Belga kiállítás nyílt a Fejér megyei levéltárban

A belga háborús veteránok intézetének első világháborús vándorkiállítása nyílt meg kedden Székesfehérváron, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér megyei levéltárában a Nagy háború nagyvonalakban címmel.

forrás: szekesfehervar.hu

 Johan Indekeu, a Belga Királyság magyarországi nagykövete a megnyitón elmondta: a tárlat felhívja a figyelmet azokra a szörnyű eseményekre, amelyek az első világháború alatt történtek és alapvetően megváltoztatták az emberek mindennapjait. Reményei szerint a kiállítás hozzájárul a nagy háború eseményeinek megértéséhez, és segít abban, hogy elkerülhető legyen a háborúk borzalma.

A nagykövet jelezte: a belga külügyminisztérium segítségével életre hívott vándorkiállítás január eleje óta látható volt Pásztón, Aszódon, Budapesten, Szegeden, Veszprémben és most Székesfehérváron. A tárlat ezután Ljubljanában, majd Bukarestben lesz megtekinthető.

Johan Indekeu kiemelte: a kiállítás és az első világháborús centenárium összeköti a két nemzetet és ennek kézzelfogható eredménye is van, hiszen olyan, eddig ismeretlen magyar katonák sírjait tárták fel, akik belga földben nyugszanak.

forrás: szekesfehervar.hu

Mikó Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója rámutatott, hogy Székesfehérváron a belga emlékek mellett hazai levéltári forrásokat is kiállítottak, olyanokat, amelyeket eddig nem mutattak meg a nyilvánosságnak. A tárlat azt mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár és a Hadtörténelmi Levéltár követi azokat a nemzetközi trendeket és irányokat, amelyek más országok levéltárainál már felfedezhetők. Az igazgató reményét fejezte ki, hogy 2018-ra, a nagy háború befejezésének századik évfordulójára az összes első világháborús magyar hősi halott adatait fel tudják tárni.

Cser-Palkovics András polgármester szerint a város sokat köszönhet katonáinak, ezért kötelessége emlékezni rájuk minden időben. Felhívta a figyelmet arra, hogy nincsen olyan fehérvári család, amelyet valamilyen módon ne érintett volna a nagy háború.

Forrás: MTI

 

Ado1szazalek játék

Tisztelt Partnereink! Ezen az elérhetőségen Ön is szavazhat: http://ado1szazalek.com/palyazat KÉRJÜK, hogy látogasson el a linken található oldalra és keresse a KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY filmecskéjét.

ado

Amennyiben egyetért a törekvéseinkkel egy tetszik szavazattal Ön is részesévé válik tevékenységünknek. Kérjük, megosztásával is segítse munkánkat! A legtöbb szavazatot kapó szervezet 250.000 Ft értékű reklámkampányban részesül! Nos, mi ebben reménykedünk, de ehhez szükséges az Ön segítsége is.