Kegyeleti rovat kategória bejegyzései

A Krajczáros Alapítvány kegyeleti rovata, régi barátok, bajtársak, kollégák emlékéül.
Azokért a magyar katonákért, akik életük során, munkájukkal országukat védték, és szolgálták.

Elhunyt Pajor Tibor törzszászlós

2016.PajorTibor

Tisztelt Alapítvány!
Pajor Tibor törzszászlóst 1986-ban avatták őrmesterré.
1986-tól Székesfehérváron került beosztásba az MN 5232 „T” iroda állományába. Nyugállományba vonulásáig itt teljesített szolgálatot.
A civil életbe sem volt tétlen a vagyonvédelem különböző beosztásaiban dolgozott haláláig. Betegségét türelemmel viselte, de erejéből eddig tartott.
Egy lány gyermek apja.
Pongrácz Ernő

Elhunyt Lénárt György alapító tagunk és Sipos József tagtárs (HTBK)

Elhunyt Lénárt György alapító tagunk és Sipos József tagtárs, az Ő búcsúztatása későbbi időpontban fog történni.Utolsó útjukra kísérjük el Őket.
Nyugodjanak békében.

A gyászoló család és a

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
mély fájdalommal tudatja, hogy

Lénárt György

nyugállományú törzszászlós

2015.május 29 -én, 74 éves korában elhunyt.

A MH HKNYP parancsnoka

Katonai szolgálat halottja”-nak minősítette.

Katonai tiszteletadással történő urnás búcsúztatása,

2015. június 16 -án (10:30) órakor kerül végrehajtásra Székesfehérváron a Csutora köztemetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Távirati cím: özv. Lénárt Györgyné

8000 Székesfehérvár, Homonai u. 18.

Tisztelettel:
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvár

Fájdalommal tudatjuk, hogy URBÁN ISTVÁN nyugállományú ezredes 77. életévében elhunyt.

GyászA gyászoló család és a Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság mély fájdalommal tudatja, hogy URBÁN ISTVÁN nyugállományú ezredes 2007. november 18-án 77. életévében elhunyt. Temetése a ”Katonai Szolgálat halottjaként” 2007. november 22-én 14,00 órakor Székesfehérváron a Béla úti köztemetőben lesz katonai tiszteletadással.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

MARSAL TAMÁS nyugállományú ezredes síremlék avatása

gyászA gyászoló család és a Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság mély fájdalommal tudatja, hogy MARSAL TAMÁS nyugállományú ezredes a ”Magyar Honvédség halottja” síremlék avatása 2007. december 04-én 13,30 órakor Budapesten a Megyeri köztemetőben lesz katonai tiszteletadással.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Fájdalommal tudatjuk, hogy HÓDOS FERENC nyugállományú őrnagy 45. életévében elhunyt.

gyertyaA gyászoló család és a Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság mély fájdalommal tudatja, hogy HÓDOS FERENC nyugállományú őrnagy november 15-én 45. életévében elhunyt.

TEMETÉSE A ”KATONAI SZOLGÁLAT HALOTTJAKÉNT” NOVEMBER 23-ÁN 11,00 ÓRAKOR NAGYKINIZSEI (BAZ MEGYE) KÖZTEMETŐBEN LESZ KATONAI ÉS EGYHÁZI TISZTELETADÁSSAL.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Végső búcsú Kósa Sándor posztumusz dandártábornoktól

Kósa Sándor

Kósa Sándor

Szülővárosában, Nagykörösön, a református temetőben – a Magyar Honvédség halottjaként, katonai tiszteletadás mellett – a család, a barátok, a pályatársak jelenlétében, november kilencedikén helyezték végső nyugalomra Kósa Sándor posztumusz dandártábornokot.

Kósa Sándor 1967-ben született. 1989-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskola harckocsizó szakát. Ezt követően számos beosztásban teljesített kimagasló szolgálatot, beosztottainak, pályatársainak, parancsnokainak elismerése övezte tevékenységét, missziókban mutatott helytállását, miként sikerrel végzett tanulmányait, többek között az amerikai nemzetvédelmi egyetem vezérkari tanfolyamán is.

2007. január elsejétől az MH ÖHP megalakulását követően, nevezték ki a Hadműveleti Főnökség főnökévé, törzsfőnök-helyettessé. Csak rövid ideig tudta ellátni főnöki teendőit, mert a váratlan, súlyos betegség, majd a tragikus halál kettétörte katonai pályáját.

 

Elhunyt Sebők János nyá. vörgy

Tisztelt Bajtársak!

Fájdalommal értesítem mindazokat, akik ismerték, hogy Édesapám, Sebők János nyá. vörgy életének 84. évében Ajkán elhunyt.

Temetésére Tapolcán katonai tiszteletadás mellett kerül sor 2013. május 10-én, 13.00 órakor.

Sebők János nyá. mk. alez.

Gáspár Ferenc nyá. vezérőrnagy elhunyt

Tájékoztatjuk a tisztelt kollégákat, hogy Gáspár Ferenc nyá. vezérőrnagy elhunyt. Aktív korában – huzamos időn át – Kaposváron, Cegléden, majd Székesfehérváron és Budapesten töltött be vezető beosztásokat.

Hamvait 2013. március 8-án 11:30 órakor, Budapesten helyezik örök nyugalomba a Kerepesi úti temetőben. A tábornok úr a Krajczáros Alapítvány tevékenységének – a létrejöttünket követő években – rendszeres támogatója volt.

Nyugodjék békében. (nim)