Hírek kategória bejegyzései

A Krajczáros Alapítvány aktuális híreit találja itt!

Hadisírgondozó tábor 2017-ben Felvidéken

A Krajczáros Alapítvány Székesfehérvár önkormányzata által is támogatva
hadisírgondozó nyári tábort szervez 2017-ben a Felvidéken
(ÉK-Szlovákiában) az I. vh centenáriuma jegyében.

Részvétel: ingyenes, utazás kisbusszal. Nyugdíjas és 
14-24 év közötti fiú, lány, turnusonként 6-8 fő jelentkezőket várunk – elfogadás korlátozott számban, beérkezési sorrendben.

Időpontok (turnusok): https://www.facebook.com/pg/krajczaros.alapitvany/events/
I. június 14. – június 18. 
II. július 26. – július 30.
III. augusztus 16. – augusztus 20.
IV. szeptember 6. – szeptember 10.

Feladat: fizikai munka 8.00-tól 16.00-ig (közte ebédidő) csütörtök-szombat).
Oda- és visszautazás napján nevezetességek megismerése az útvonalon (pl. Kassa, stb.).

Lehetőség: angol, orosz, német nyelvgyakorlás; igény esetén az önkéntes munkáról (közösségi szolgálatról) az érettségihez esedékes igazolást állítunk ki; megmérettetésre kiváló alkalom; a korábbi évek résztvevői közül sokan ma is tartják a kapcsolatot hazai és külföldi partnereikkel.

Ellátás: napi 3 étkezés

Érdeklődni, jelentkezni lehet: krajczaros@t-online.hu (név, életkor, lakcím, email, telefonszám, iskola és évfolyam v. munkahely)

Szállás: tábori körülmények tornateremben, kultúrházban (hálózsák, laticel szükséges)
Indulás: Székesfehérvárról, Budapest, Miskolc útvonalon (esetleg Sátoraljaújhely felé)
Egyéb: 18 év alattiaktól írásbeli engedélyt kérünk a szülőktől.

Hadisírgondozó tábor 2016-ban is

2016-ban június 23-26 és július 21-24 és augusztus 11-14 + szeptember 08-10 között lesznek hadisírgondozó táborok a Felvidéken (ÉK-Szlovákiában). Mi – a sok éves hagyománynak megfelelően – az idén is ott leszünk az első 3 alkalommal.

Indulás: az előző napon Székesfehérvárról Budapesten át és az M3-ason, Miskolc, Encs útvonalon. Három munkanap után 1 napban ismerkedés a környék nevezetességeivel. A visszautazás így várhatóan 27-én, 25-én és 15-én lesz esedékes.

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET, közte diákokat, nyugdíjasokat és minden érdeklődőt.

Tervezett helyszínek: Zbojné, Veľkrop, Mikulášová, Sukov, Výrava – magyarul: Újbajna, Velkő, Miklósvölgye, Sukov (falu Mezolaborc felé, Čabiny-tól nyugatra), Vyrava.

Ellátás: szállás tábori körülmények között hálózsákban (tornateremben), étkezés: R,E,V és üdítő, ásványvíz.

Jelentkezni lehet: krajczaros@t-online.hu elérhetőségen.

A korábbi évek résztvevőiről a https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany/  oldalon lehet fotókat megtekinteni.

A projekt a Nemzeti Együttműködési Alaptól elnyert pályázat (NEA) támogatásával valósul megRészvételi díj: térítésmentes. A program az angol, német, orosz nyelv gyakorlására kiváló alkalmat kínál. (nim)

További fényképek

IVW_war-cemetery

NE HAGYJUK A VISINTINIBEN LÉVŐ MAGYAR KÁPOLNÁT ELLEHETETLENÜLNI…

Sanokból (PL) remek felvételek… (I. vh-s festmény kiállítás) – A BÉKE u. tábla egyben az egyik fő gondolatiság hordozója a projektünknek. Az erőszak, erőszakot szül. Soha nem szabad megismétlődnie egy ilyen világégésnek. A jövő nemzedékének kiemelt feladata van ezen értékek továbbvitelében. A mi küldetésünk pedig az ismeretek átültetésében, a társadalmi tudat formálásban, a közös emlékezet hirdetésében van. BENNEM MÁR MOST FORMÁLÓDIK EGY GONDOLAT, MELY SZERINT 2018 UTÁN EGY FEHÉRVÁRI (vagy akár 2-3, közte határainkon túli) HELYSZÍNEN NYÍLJON ÁLLANDÓ TÁRLAT a lövészárkokat megjárt közkatona hősöknek, parancsnokoknak, művészeknek, tudósoknak, közéleti személyiségeknek, akik közül nem kevesen életüket áldozták a hazájukért.

Doberdó a magyar Golgota

Ma olvastam: Paizs Miklós költő-zenész, és az ő példájából kiinduló mozgássérült srác, Győri Gábor is milliókat gyűjtött össze azzal, hogy kirakta a Facebookra: pénzre van szüksége az elviselhető élethez. Nos, gratulálunk az érintetteknek.

Bízva abban, hogy a jó példa ragadós, egy KÖZÜGY, NEMZETI ÖNÉRZETÜNKET érintő probléma megoldásához vár a KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY támogató partnereket.

A DOBERDÓ lábánál áll a hajdanán honvédeink által épített magyar kápolna. A közel 100 éves építmény sok-sok éves előkészítés után 2009-ben lett felavatva a felújítást követően. 2013 őszén és 2014 tavaszán esedékessé vált a karbantartás, amelyet az önkéntes munkatársaink végeztek el.

Időközben a – nem hivatalosan nemzeti emlékhely felirattal ellátott – kis kápolna igazi (nemzetközileg ismert) zarándokhellyé nőtte ki magát. Sajnos azonban a látogató dömping nyomán egyre inkább ellenszenvet váltunk ki a békés, többnyire szlovén nyelvű helyi lakosokból. Miért is? Nos, ÍME egy PROBLÉMA: megérkezik egy autóbusznyi lelkes magyar honfitársunk, ám WC hiányában ott végzi el a dolgát ahol tudja…

Persze nem igazán felemelő érzés a kápolna terasza alatti kutyaszar látvány és illata, de a madzagon száradó gatyák sem. E mellett fontos lenne, hogy egy ilyen fontos, a történelmünk golgotájának helyszínén (az olasz jó példák nyomán) legyen egy fogadó helyiség is, ahol le lehet ültetni a vendégeket és különféle korszerű prezentációs eszközökkel bemutatni számukra a hazájukért életüket adó felmenőinknek a küzdelmeit, a korabeli eseményeket, a háborúba, majd annak (és ennek nyomán országunk 2/3-ának) elvesztéséhez vezető utat.

A kápolna mellett álló épület erre kiválóan megfelelne és eladó ház is, ám a tulajdonos mintegy 100 millió forintnak megfelelő összeget szeretne az ingatlanáért kapni. Egy nép, egy nemzet életében ekkora összeg nem igazán számottevő, ám a várt állami segítség (a helyszínen járt nem kevés főméltóság ellenére) évek óta nem igazán akar összeállni.

A Krajczáros Alapítvány felvállalja mindennek az orvoslását.

Ehhez várja a jelen felhívással megérintett magyarok partnerségét. Mintegy 50 ezer embertől 2000 Ft/fő összegnek felajánlására számít a háborús emlékhelyek gondozásával foglalkozó közhasznú szervezet.

A hazai és határon túli magyarság, a téma iránt elkötelezett civil szervezetek összefogásával – KÖZADAKOZÁS formájában – a 11736116-20124496 bankszámlára átutalással és bármely OTP pénztárban befizetéssel lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. (Visintini jelöléssel).

Elhunyt Pajor Tibor törzszászlós

2016.PajorTibor

Tisztelt Alapítvány!
Pajor Tibor törzszászlóst 1986-ban avatták őrmesterré.
1986-tól Székesfehérváron került beosztásba az MN 5232 „T” iroda állományába. Nyugállományba vonulásáig itt teljesített szolgálatot.
A civil életbe sem volt tétlen a vagyonvédelem különböző beosztásaiban dolgozott haláláig. Betegségét türelemmel viselte, de erejéből eddig tartott.
Egy lány gyermek apja.
Pongrácz Ernő

15-11-11 Gyertyagyújtás – A Hősök ezáltal lesznek halhatatlanok

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

F E L H Í V Á S

Tisztelt Hölgyek és Urak!

A borús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és 16 tagszervezete a Krajczáros Alapítvány koordinálásával

 2015. november 11-én nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveznek.

Felkérjük Önt

és a háborúkban elhunyt katonáink ma élő hozzátartozóit, a közéletünk jeles képviselőit, a művészeket, tudósokat, felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyházak, magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek parancsnokait, diplomatákat, hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét, tulajdonosait, nyugdíjasokat – vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös megemlékezéshez.

Kérjük minden kedves (a kezdeményezésünkkel azonosuló) Partnerünket, hogy a jelzett napon

11 óra 11 perckor

a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál legalább egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt.

Célunk, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetünk ébrentartását.

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

Tisztelt Emlékező! Hisszük, hogy mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy e program ne egy szűk, csupán az általunk közvetlenül elérhető réteg vagy régió lakosai által kerüljön megvalósításra. Ezért javasoljuk, hogy az ismeretségi körében – az „együtt, többet, jobban” gondolat szellemisége jegyében – szíveskedjen magára vállalni az általunk most megfogalmazott célok megismertetését, vagyis a jelen felhívásunk eljuttatását. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve hozzátartozóik és parancsnokaik elsőként tekintik nagy jelentőségűnek e megkeresésünkkel azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket.

A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány.

Elérhetőségeink:

https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany    http://krajczaros.uw.hu illetve

krajczaros@t-online.hu, tel. 06-30-9566736

 

Az immáron hagyományos akciónk láthatóvá tétele érdekében kérjük Önt:

– egy rövid sms vagy e-mail vagy levél küldésével szíveskedjen(-ek) visszacsatolást adni a részvételi szándékról,

– és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.

                                                                       Németh István sk

Krajczáros Alapítvány kurátora

gyertyagyujtas11-11 2015 felhívás K.A. haemgo, vwgfmc

Tájékoztató a gyertyagyújtási akcióról 

Felhívás közös gyertyagyújtásra 2015.11.11.

2015.11.11. Gyújtsunk együtt gyertyát hőseinkért

 

Elhunyt Lénárt György alapító tagunk és Sipos József tagtárs (HTBK)

Elhunyt Lénárt György alapító tagunk és Sipos József tagtárs, az Ő búcsúztatása későbbi időpontban fog történni.Utolsó útjukra kísérjük el Őket.
Nyugodjanak békében.

A gyászoló család és a

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
mély fájdalommal tudatja, hogy

Lénárt György

nyugállományú törzszászlós

2015.május 29 -én, 74 éves korában elhunyt.

A MH HKNYP parancsnoka

Katonai szolgálat halottja”-nak minősítette.

Katonai tiszteletadással történő urnás búcsúztatása,

2015. június 16 -án (10:30) órakor kerül végrehajtásra Székesfehérváron a Csutora köztemetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Távirati cím: özv. Lénárt Györgyné

8000 Székesfehérvár, Homonai u. 18.

Tisztelettel:
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvár

EGY KICSINYKE ALAPÍTVÁNYNAK ÚJABB PRODUKTUMA

A magot (önkéntes munkatársaimmal) jókor és jó talajba elültettük, az gyorsan kisarjadt, facsemetévé neveltük (értsd: az emlékmű elkészült Szihalom községben). A kis husángból a település polgármestere máról holnapra tölgyet nevelt és az emlékmű avatását jól időzítve, remekül megszervezte. Hívó szavára nagyon sok ember, sok szervezet fogott össze, hogy egy manapság ritka, ám nagyon fontos rendezvény valósággá legyen. Két olyan embert is sikerült megnyernünk a projekthez, akiknek nincs közvetlen kötődése Szihalomhoz, ám jelentős összeggel járultak hozzá az emlékmű megvalósulásához. Így Kovács László vállalkozót Százhalombattáról, Szabó Ferencet pedig Dunaföldvárról. Az összekötő kapocs, Tuza László is nagy összeggel tartotta fontosnak szülőfalujában egy új közéleti, az emberi emlékezetet ébren tartó közösségi színtér létrejöttét elősegíteni. Köszönet nékik. A további években reményeink szerint rendszeres megemlékezések kötődnek majd e helyszínhez, amelynek mi is részesei leszünk. Ezen tárgyiasult köztéri mementó immáron a 10., amely alapítványunk nevéhez kapcsolódik. Munkánk nyoma megtalálható: Székelykeresztúr, Érsemjén, Fehéregyháza, Gyilkos-tó, Székesfehérvár, Battonya, Balatonkenese, Donja Dubrava (HR), Jobbos /Pravrovce – ÉK-Szlovákia/

Számtalan embert, szegényt és gazdagot, közte politikusokat, az EP képviselőit is megszólítottuk, hogy egy szerény összeg átutalásával legyenek részesei a hazájukért életüket áldozó néhai szihalmi polgároknak emléket állító projektünknek, mondván, e magyar település azon kevesek közé tartozott, ahol eddig nem volt ilyen helyszín, nem volt ilyen szimbólum. A széles társadalmi összefogást szorgalmazó forrásteremtési törekvésünk azonban nem járt a remélt sikerrel. Ki a mementóban rejlő üzenetet (pozitívan vagy éppen kiforgatva) értékelte saját szájíze szerint, néhányan különféle egyéb okokkal magyarázták felénk az elzárkózásukat, de többnyire mindennemű válasz nélkül hagyták megkereséseinket, ám az internet világa megmutatta, hogy kik olvasták el felhívásunkat, vagy éppen törölték olvasatlanul azt. Pedig részünkről “csupán” az akkori (100 és 70 évvel korábbi) hatalom által a csataterekre küldött és ott maradt honvédekre emlékezés volt, van és lesz a lényeg. Mindez persze megmutatkozott az avató ünnepségen is. Kinek a Trianon fájdalma, kinek a más nézetet vallók ócsárlása, kinek a jó buli volt (és mindenféle más) érzések uralkodtak el a fejében (cselekedeteiben, mondandójában). Nos, erről már nem feladatunk elmélkedni, de felelősséget viselni sem. Az azonban tény, hogy a KÖZADAKOZÁS SZÁNDÉKUNK ISMÉT NEM VOLT EREDMÉNYES. Ezzel együtt az emlékmű áll és állni fog sokáig, így emlékezteti a helyieket és az arra járókat, hogy Szihalom lakosaiból hány katona adta életét a hazájáért.

Szihalom, a megemlékezés példája

1 lépés: Az I. vh. centenáriuma és a II. vh befejezésének 70. évfordulója alkalmából a harctéren elesett katonák és a polgári áldozatok tiszteletére egy alföldi faluban tervezünk június 5-én emlékművet állítani és avatni az idén. Az obeliszk tetején korona lesz, a két oldalon elől egy-egy katonasisak van formázva.Középen, körben lesznek elhelyezve az emlékmű lényegiségét kifejező szimbólumok.

22611_680986218690916_4637436885474859673_n

2. lépés: Ízelítőként: így áll áll most a program, melynek fontos szakmai szereplője Dudinszky László vecsési vállalkozó és Tuza László önkéntes munkatársunk, a projekt koordinátora. Ma már kellően látszódik a látványtervekben foglaltak megvalósulása, bár a lényeg (a szimbólumok felrakása), a környezet kialakítása még most következnek. immáron formálódik a környezet is. Június 01-én pedig felkerülnek az emlékműre a szimbólumok…

11060930_700055360117335_3219464278960083172_n11246972_706357879487083_1074755486464540946_o3. Lépés Az obeliszk tetejére ma fog felkerülni. Alkotója: Putnoki Sándor (Kaposvár). Anyaga: üvegkerámia. A projekt vezetője: Tuza László alapítványunk önkéntes munkatársa.

11377296_708571365932401_346492617242347406_n

A Honvédelem Napja – Gálaest – Székesfehérvár

A Honvédelem Napján május 21.-én Székesfehérváron ünnepi gálaesten köszöntötte katonáit a város. A „Fehérvár köszönti katonáit” estet Vargha Tamás honvédelmi államtitkár nyitotta meg a Vörösmarty Színházban.

A gálaest keretében két díj átadására is sor került, Sipos Gyula-díjjal mondott köszönetet a város, amelyet idén a közgyűlés Jákob János dandártábornoknak, protestáns tábori püspöknek ítélt oda. Gyuricza-emlékgyűrűt a két díjazottnak, Sárközi József nyugállományú ezredesnek, a tatai HTBK alapítójának és Kollár Endre nyugállományú ezredesnek, a HTBK fehérvári szervezetének egyik alapítójának Görög István, a HTBK Országos Szövetségének alelnöke adta át. Az ünnepi gálaest a Kákics Együttes „Ferenc Jóska fújatja a trombitát” című műsorával zárult, melyet teljes hosszában a Krajczáros Alapítvány csatornáján megtekinthetnek.