Magunkról kategória bejegyzései

Aktualizált tájékoztató a Krajczáros Alapítványról

Aktualizált tájékoztató a Krajczáros Alapítványról

Kajczaros Logo kicsi

A közhasznú minősítést elnyert KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY 1993-ban jött létre. Az alapító okirat sokféle tevékenységet tesz lehetővé, ám kb 15 éve a hadisírgondozás és az ehhez kötődő kulturális programok megvalósítása a fő profilunk.

E téren 2010. óta jelentős szerepet vállaltunk a Felvidéken (ÉK-Szlovákiában) folyó nagyszabású katonatemető rekonstrukciós munkálatokban, melynek fő szervezője, koordináló partnerünk a – homonnai illetőségű – KVH Beskydy civil egyesület (vezetője Martin Drobnák úr).

Kiemelendőnek ítéljük, hogy 2002-től a HTBK-val együttműködésben (sok önkéntes munkaóra teljesítésével) részesei lehettünk a Doberdó lábánál, Visintiniben lévő a magyar kápolna mai arculata megteremtésének is, valamint Ukancban és B.Bistricában (Slo) lévő sírkertekben közel 100 éve nyugvó honvédeink hantjait felújító tevékenységnek.

Az ezredforduló óta – részben az I. vh-hoz kötődően – 5 országban 11 köztéri szobrot, emlékművet állítottunk támogatóink jóvoltából. Továbbá 9 településen található katonatemető, kopjafa, emlékhely építéséhez, felújításához illetve emlékfa elültetéséhez járultunk hozzá jelentős összeggel és/vagy élőmunkával. Eddig öt könyvet adtunk ki önállóan és támogatóként 8 másik megjelentetését segítettük elő. Mintegy 15 hazai és határon túli civil szervezettel van rendszeres és érdemi munkakapcsolatunk. Az utóbbi években 12-14 mFt az éves költségvetésünk. A jórészt pályázatokon elnyert pénzforrásainkat önkénteseink teljesítményével egészítjük ki.VisegradGroup

Szervezetünk alapító tagja a Visegrad Working Group for Military Cemeteries formációnak is. Gesztor szervezetként illetve alapítóként állunk az országos hatókörű szakmai HáEmGo (Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társaság) civil formáció mögött.

Határokon és éveken átívelően meghatározó súlyú a november 11-én 11 óra 11 perckor esedékes HARCTÉREN ELESETT KATONÁK EMLÉKNAPJA programunk, melyhez csatlakozóként tavaly (2015-ben) már 13 országból cca 20 ezer főt nyertünk meg.

2014-2018 között mintegy 80 alkotással járjuk a világot, amelynek portréi, fantázia szülte festményei és tájképei az I. világháború közkatona hőseit, parancsnokait, korabeli helyszíneit, eseményeit villantja fel a ma élő nemzedékünk tagjainak és emlékeztetünk a béke jelentőségére.Haemgo logo kicsi

Mindezekkel kívánjuk a figyelmet ráirányítani a közös Európában a megbékélés, a közös emlékezet szükségességére.

Mottónk: „Együtt, többet, jobban.”

Eddigi és újabb partnereinkkel e gondolatok jegyében kívánjuk tovább építeni a kapcsolatainkat.

Magunkról

Krajczáros_logó

Szervezetünket 1993-ban – a Magyar Honvédség hivatásos, közalkalmazott állományából – 7 fő hozta létre. Rendeltetésünk szerint esetenként az egész országra kiterjedően, főként a honvédelem érdekszféráiban tevékenykedünk, azonban a közhasznú mivoltunkból fakadóan egyre gyarapszik az e körön kívül esők aránya.

Beszámoló Alapítványunk 2014. évéről.

Fontosabb programjaink:

– 2000-2003-ban évente 1,5-3,0 mFt-tal támogattuk a szárazföldi csapatoknál folytatott drogprevenciós munkát,
– az elmúlt évtizedben rendszeresen bonyolítunk tizenévesek számára tematikus nyári táborokat hazai és külföldi környezetben, melyeknél a közlekedési, a történelmi, a helyesírási ismeretek fejlesztése, a katonai hagyományok felidézése, a drog prevenció, a környezetvédelem fontossága, az elsősegélynyújtás, stb. mindenkor kellő hangsúlyt kapnak,
– jellemzően évi több alkalommal valósítunk meg képzőművészeti kiállítást,
– jelen vagyunk a nemzeti hagyományainkra emlékező különféle koszorúzásokon, ápoljuk a szárazföldi csatatokhoz kötődő néhai tisztek emlékét,
– Hozzájárultunk a Pákozdon lévő katonai emlékhely felújításához, a fehérvári tiszti klubban elhelyezett kegyeleti hely létrehozásához,
– Visszatérően támogatunk nyugdíjas klubokat, különféle fogyatékosokkal foglalkozó társadalmi szervezeteket, célzatosan szervezünk különféle (pl.: használtruha és könyv, valamint pénz, étkezési bon, stb. gyűjtő, árvízkárosultakat segítő, stb.) akciókat,
– Másokkal együttműködve több ízben bonyolítottunk nagyszabású kegyeleti és ismeretterjesztő túrát az Isonzó völgyébe, Erdélybe, Munkács, stb. várába, évfordulókhoz kötődve kerestük fel nagy magyarjaink munkásságának emlékhelyeit, a magyar katonák nyughelyéül szolgáló hazai és külhoni temetőket, helyeztünk el kopjafát a Segesvár mellett fekvő Fehéregyházán,
– Gyakorta segítünk rászorulókat, más szervezeteket, önkormányzatokat sátor, egészségóvó speciális eszközök (pl.: infra lámpa, gravitációs hinta, stb.), valamint táborozáshoz és rendezvényhez szükséges felszerelések kölcsönzésével,
– Bánk községben továbbképző és pihentető létesítményt üzemeltetünk, ami fő bázisa a gyerektáboroknak is, sok-sok százezer forintot invesztáltunk a hajdani honvéd csapatpihenőkbe, honvéd zenekarok és a kórház eszközparkjának bővítésébe,
– ingyenes használatot biztosítunk internetezés iránt érdeklődőknek,
– a fehérvári non-profit szervezetektől gyakorta kérik szakmai segítségünket a számviteli, beszámolási, ügyviteli és szervezet alakítási, működtetési kérdésekben,
– az alapítvány 3 évenként esedékes életműdíját eddig Fazekas József ezredes (+), Csurgó István alezredes, Dr. Nyitrai Lajos vezérőrnagy (+) és Fodor Károly ezredes kapták meg.

– Fontos feladatként tartottuk számon, hogy a Felvidéken az ottani partnerekkel immáron 4 éve közösen végzett katonatemető rekonstrukciós munkálatoknak ez évben is részesei legyünk. Sajnos, a pénzügyi lehetőségek korlátossága okán a szándékainknál jóval kevesebbszer sikerült e feladatban jelen lenni. Örvendetes azonban, hogy – példánk nyomán – a fehérvári tizenévesek mellett már egy gödöllői iskola diákjai és tanárai is fontosnak tekintették az e munkában való részvételt.

– Pravrovce (magyarul Jobbos) ÉK-SZLOVÁKIAI település templomkertjében került felavatásra a centenárium alkalmából készített és 5 nyelvű felirattal ellátott emlékkő illetve a korabeli eseményeket felelevenítő információs tábla. Erről mind a helyi, mind a magyar hagyományos elektronikus média is beszámolt.

3. Együttműködő partnereink száma folyamatosan, az utóbbi 2-3 évben igen intenzíven gyarapodott, mintegy 30 – belföldi és külhoni – szervezettel működünk együtt.
Tagszervezete vagyunk a Fehérvári Civil Háló elnevezésű városi szövetségnek, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségnek, felvettük a kapcsolatot a HM-nek a társadalmi kapcsolatokért felelős osztályával is.
4. Az alapítvány tényleges működtetésében rendszeresen 4-6 fő, alkalomszerűen 25-40 fő van érintve, melynek során az elmúlt években kiemelkedő szerepet vállalt a Soltvadkerten lakó Tóth Lajos ácsmester és a fehérvári Hole Istvánné. A tisztségviselők a megbízatásuknak eddig díjazás nélkül tettek eleget. Éves költségvetésünk 8-14 mFt között mozog, bevételeink zömét pályázatok útján nyerjük el, a SZJA 1 %-ából részesedésünkre 1-2 millió Ft/év a jellemző. Megfelelő tartalék hiányában az évi folyó bevétel nagysága és ütemezése határozza meg tevékenységünk mozgásterét, év közben gyakorta kell szembesülnünk fizetési gondokkal. Vagyontárgyaink jelentős része egyre inkább elhasználódik, a pótlásukra és/vagy a felújításra önerőből nem futja.
5. Az alapítvány kurátorainak összetétele az elmúlt 13 évben részben megváltozott, a létrejötte óta a mostani 9 főből kettő látja el tisztségét folyamatosan.

6. Terveink: az eddig jól bevált programok folytatásán túlmenően szélesíteni a palettát a főként kis csoportos programok és a nyugdíjas résztvevők javára. A meglévő partnereink körében intenzívebbé tenni a kapcsolatokat és kialakítani egy rendszeres támogatói kört.