Miért fontos Önnek? kategória bejegyzései

Miért fontos Önnek a Krajczáros Alapítvány által képviselt értékek?

Tisztelt Partnereink!

Kérjük, szíveskedjenek Önök is átgondolni a feltett kérdésünkre adandó válaszukat. Igen, a ma élő nemzedékünk tagjainak kell, hogy véleménye legyen, miért fontos számára a déd- és ükapáink sorsa. Amennyiben szükségét érzik, hogy mások is megismerjék a megfogalmazódó feleletet, akkor szívesen közzétesszük azokat.
Üdvözlettel: Németh István


Why are the values represented by our foundation important for you?

Dear Partners,
Please be so kind to think over your answer to our questions.
Yes, it is important for us to have your opinion why it is important for you to know about the fate of your great-grandfather and of your great-great-grandfather .
If you feel like to share your opinion, feel free to send it to us, and we will publish it.
Best regards: István Németh.

Miért fontos – Dr. Cser-Palkovics András

Székesfehérvár katonaváros, mely nem csak a múltban, hanem a jövőben is vállalja a felelősséget a békéért szolgálatot teljesítő katonáiért és katonacsaládokért egyaránt.

Az első és második világháborúra való EMLÉKEZÉS, az EMLÉKEZTETÉS kulcsfontosságú ahhoz, hogy hasonló borzalmak ne fordulhassanak elő többé.

A KRAJCZÁROS Alapítvány munkája hozzájárul ahhoz, hogy a jelen és jövő nemzedéke megismerje a régmúlt történelmi eseményeit és városunk egykori történelmi ezredeit. Katonáink megbecsülését, a hazájukért elesett katonákra való emlékezés fenntartását szolgálják mindazok, akik a szülőföldjüktől távol nyugvó honfitársainkat és a hősi temetők emlékének ápolásáért, a város határon túli honvédelmi kapcsolatainak szélesítéséért dolgoznak.

A hősök emlékének megőrzése közös ügyünk, egyszersmind kötelességünk

Dr. Cser-Palkovics András
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Székesfehérvár, 2019. május 10.

Miért fontos számomra a közösség célkitűzései – Jákob János ezredes

Tisztelt Jelenlévők!

Szeretettel köszöntök mindenkit a Krajczáros Alapítvány ünnepi rendezvényén és engedjék meg nekem, hogy röviden elmondjam miért fontosak  számomra a közösség célkitűzései.
Székesfehérvár minden történelmi korban egyike volt a legnemesebb katonai, honvédelmi hagyományokkal bíró magyar városoknak. Ebben a hagyomány ápolásban kimagaslóan  részt vállal – a HTBK és nyugdíjas klubok tagjaival közösen – a Krajczáros Alapítvány.

Mintegy 10 éve kerültem kapcsolatba velük, és mióta közelről látom önkéntes munkájukat, azóta csak megerősödött bennem küldetésük fontossága. Három területet,  a hadisír gondozást,  a történelmi múlt ápolását és a karitatív tevékenységet különösen is nagyra tartok. – A nagyapák és ükapák becsületes helytállásáról, erő feletti küzdelmeiről emlékezni kell, a háborúk áldozatai nem hullhatnak ki a történelmi emlékezetből.
Az emlékhelyek felkeresése, gondozása úgy érzem a nemzet lelkiismeretének fokmérője. A háborúk kegyetlen valóságát, a mai generáció már csak a filmekből, történelmi könyvekből ismeri. Több évtizednyi távolságban élnek a borzalmas valóságtól, és ma már csupán történelmi tény számukra a fájdalmas múlt , amelyben  hozzátartozóik életüket adták a nemzetért.
Öröm számomra, hogy országszerte egyre többen csatlakoznak  a jó ügyhöz, erősítve a hovatartozás érzését.- Ennek az összefogásnak a folytatása a történelmi nagyjainkról való – az alapítvány által szervezett – rendszeres megemlékezések is. Kopjafák, szobrok, emléktáblák állítása (Segesvár, Székelyudvarhely, Érsemjén, Székesfehérvár, Ukanc (Slo), Donja Dubrava (Hr)).- Külön ajándéka  ezeknek az eseményeknek a földrajzi határainkon kívül rekedt magyarokkal  kialakult kölcsönös barátság, melynek kézzel fogható kísérő jelensége a különféle adomány gyűjtés az Ő megsegítésükre.
Szeretném bátorítani az el nem kötelezett jelenlévőket legyenek támogatói ennek a szép és nemes küldetésnek.

2011. december – Jákob János ezredes, HM Protestáns Tábori Püspökség, Irodavezető

Kötelességünk emlékezni – Dr. Latorcai Csaba Helyettes Államtitkár

„Rendre felnövünk – és eladósodunk. Törleszteni kell mindazt, amit másoktól, felnevelő szüleinktől, testvéreinktől, embertársainktól szívjóságban, lélekmelegítőként kaptunk – a hosszú vándorútra.”

(Sütő András)

Nekünk megadatott, hogy  szüleinktől, testvéreinktől, embertársainktól szívjóságban, lélekmelegítőként kapjunk – a hosszú vándorútra.

Nekünk megadatott, hogy szülővé váljunk, és továbbadjuk mindazt, amit mi magunk is kaptunk – a hosszú vándorútra.

Kötelességünk emlékezni, és emlékét ápolni azoknak, akiknek nem adatott meg, hogy továbbadják mindazt amit kaptak, mert feláldozva értünk életüket nem adatott meg – a hosszú vándorút.

Dr. Latorcai Csaba Helyettes Államtitkár 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkárság

Nyelvében él a nemzet – Herczog Edit

Nyelvében él a nemzet – ezt kevesen vitatják el. De, hogy katonai temetőiben is? Igen. Nemcsak nemzetközi szerződések köteleznek bennünket a háborús sírok gondozására, de nemzeti kötelességünk, hogy méltó módon adjuk meg a végső tisztességet azoknak, akik életüket adták a nemzetért, a hazáért, értünk. Az is rengeteget elárul ugyanis kultúránkról, voltaképpen rólunk, hogy mennyire törődünk az áldozatainkkal, és mennyi figyelmet fordítunk az országhatárainkon túli emlékhelyeink gondozására.

Ezúton szeretném megköszönni a Krajczáros Alapítvány – valamint hazai és határainkon túli partnereiknek – áldozatos munkáját, hogy az idegen földben nyugvó honfitársaink sírjai ma már a legtöbb környező országban jó kezekben vannak, és nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy milyen állapotok fogadják az odalátogatókat.

Üdvözlettel:

Herczog Edit

Miért fontos – Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvári Egyházmegye http://www.szfvar.katolikus.hu/tortenet/puspokok/spanyi-antal

Krajczáros Alapítvány – méltatás

Nagyon fontos és tiszteletre méltó számomra az a szolgálat és munka, amit a Krajczáros Alapítvány végez, ezért támogatom tevékenységét a rendelkezésemre álló eszközökkel.

Fontosnak érzem, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink küzdelmeit, szenvedéseit és dicsőséges örömeit, amelyet a hazáért és a nemzetért vállaltak vagy éltek át.

Fontos megőrizni azokat a még fellelhető helyeket, amelyek őrzik a múlt emlékét és felidézik számunkra a történelmi eseményeket.

Fontos mindezt megismertetni a fiatalokkal, a családokkal, hogy a megfelelő üzenetet közvetítsük és adjuk át nekik. Hiszen őseink áldozata, kiállása, önfeláldozása nemes példája a család és a haza szeretetének.

Így remélhetjük, hogy az új generációk megértik majd, mit jelent magyarnak lenni, mit adtunk az idők folyamán Európának, és hogy mit jelent egy olyan nemzethez való tartozás, amelynek ezer éves keresztény múltja van.

Csak az így felnövekvő, ezeket az értékeket megismerő és megőrizni akaró nemzedék képes az elődei emlékéből, mint életének gyökeréből élni, és új értékeket teremteni gazdagítva a magyart.

Erős ország és erős nemzet, életerős emberekből áll, akik tudják mivel tartoznak őseiknek és mivel tartoznak az utánuk jövőknek és tudják, hogy mindez nem csupán érzelem, hanem elkötelezett élet a hétköznapokban és a kihívások napjaiban is.

Mindannyian tartozunk ezzel önmagunknak!

Köszönöm, hogy ennek megértésében és megélésében segít a Krajczáros Alapítvány és képviseli ezt a tiszteletreméltó ügyet.

Spányi Antal
püspök

Miért fontos Önnek – Dr. Szakály Sándor

Sokszor és sokan teszik fel ezt a kérdést, ha a múltról esik szó. S a válasz általában különböző, pedig lehetne azonos is: azért mert a múltunk – annak minden erényével és hibájával együtt – a miénk és kötelességünk a múltunkat megőrizni és arról minden továbbadni. Tudni mikor és mi történt velünk. A különböző háborúk során hol veszítették életüket eleink, és ha tehetjük, el kell zarándokolnunk oda. Fejet hajtani, mécsest gyújtani, koszorút elhelyezni és elgondolkodni. Vajon léteznénk-e nélkülük? Az ő áldozatvállalásuk mit adott nekünk?  Hosszan sorjázó kérdések…

S a válasz — magam úgy vélem – nélkülük nem lennénk azok, akik vagyunk és már csak ezért is köszönet nekik és főhajtás emlékük előtt.

A múlt tisztelete és megtartása nélkül más lenne a jelenünk – amely egyébként szinte azonnal múlttá válik – és nem tudható lenne-e a jövőnk. Magam – és bizonyára mindannyian – azt szeretném/szeretnénk, hogy a múltra épüljön a jövő és a múlt tanulságai adjanak bíztatást a jövőre nézve (is)!

Dr. Szakály Sándor

(magyar történész, az MTA doktora. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja. Wikipédia)

Miért Fontos Önnek – Végh Ferenc

Kedves István,

Teljes mértékig azonosulok ezekkel az értékekkel, hisz nekem is van elesett rokonom, bár nem Fehérvárról származik. Hozzájárulok a törekvéseitekhez. Sok sikert, jó egészséget kívánok. Végh Ferenc nyá. vezérezredes

Miért Fontos Önnek – Hobo

 

Földes László “Hobo” – előadóművész, dalszerző, Kossuth-díj 2011 – Angol változat Angol

www.hobo.hu/

 

Tisztelt Németh úr!

Életem egyik első és meghatározó élménye volt az ötvenes években, moziban látott dokumentumfilm töredék, amelyben egy első világháborús csatajelenet 5 másodperces villanását láthattam. Ismeretlen fronton, ismeretlen katonák álltak fel a lövészárokból és egyikük, mindössze két lépést megtéve azonnal halálos lövést kapott.
Nehezebb napjaimon ma is gyászolom azt az embert, akinek nevét,
nemzetiségét nem tudom, arcát sem láthattam.
Egy fiatal fiút
, aki a ki-tudja-hányadik volt a soha el nem fogyó, milliárdos sorban.

legváratlanabbul érkező pillanataimban sok-sok éve gyertyát gyújtok értük. Szokásommá vált, eltávozott szeretteimmel, mestereimmel és barátaimmal együtt
emlékezem rájuk, – ennyi év után is – nehezen szedve a levegőt.

Piliscsabán élünk, a közeli erdőben ismeretlen sírok fekszenek. Lehet, hogy nem is katonák.Tegnap Angéla lányom (13 éves) egyedül sétált arra  és hazatérve elmondta,
látott egy sírt. Majd kis szünet után megkért, hogy a következő héten menjünk együtt
ki az erdőbe. A fakeresztet és a hantot nem hozta szóba, de tudom, mire gondolt.

Nagy tisztességnek tartom, hogy olyan emberek, olyan közössége keresett meg, akiknek ugyanúgy fáj az ártatlanul elesett, elfelejtett áldozatok emléke, mint nekem.

Felemelő érzés tudni olyanokról, akik időt, fáradtságot, pénzt nem kímélve azon fáradoznak, hogy megleljék azok nyughelyét, akiket mindenféle erők és eszmék a halálba taszítottak.
Az, hogy emléküket megtisztelik és ápolják, torokszorító meghatottsággal vegyülő örömet okoz nekem.

Engedjék meg, hogy felemelő küldetésükhöz erőt és türelmet kívánják, valamint,
hogy ezúton felajánljam bárminemű szerény segítségemet.

Isten tartsa meg Önöket ezen az úton!

Tisztelettel: Hobo

Miért Fontos Önnek – Medveczky Ádám

 

Medveczky Ádám – Karmester, egyetemi docens – gondolataiAngol változat Angol

Magyar Állami Operaház Liszt-díjas karmestere, Kossuth-díj 2011

A Krajczáros Alapítványhoz
Névtelen hősök!
Erkel operája ezzel a címmel tiszteleg az 1848/49-es szabadságharc egyszerű hősei előtt.
A magyar történelemnek ilyen névtelen hősei nyugszanak nem csak az anyaföldben, hanem
idegen helyen, szerte a környező országokban. Katonák, honvédek, akiknek sorköteles
idejüket jelölte ki a történelem, hogy áldozatai legyenek sátáni világégéseknek.
A múlt század második felében még a rájuk való emlékezést is igyekeztek eltörölni, hiszen az
nem mindig egyezett a győztes hatalmak „nemzet” – elképzeléseivel, politikai céljaival.
A Krajczáros Alapítvány tátongó űrt, óriási adósságot pótol célkitűzéseivel, a magyar katonák
nyughelyeinek felkutatásával, ápolásával. Közös glória övezi a magyar bakát, a munkást,
orvost, hivatalnokot, földművest.

Engem személyesen is megszólít a téma. Egyik nagybátyám hadifogolyként maradt
Oroszországban az I. világháború után. Tíz év levelezés után megszakadt a kapcsolat, sorsa
ismeretlen. Édesapám 1945-ben a hírhedt „malenkij robot” áldozata lett.

Az elesetteknek, a katonai temetők Pantheonjában nyugvó hősöknek kárpótlását a Krajczáros Alapítvány által kiadott könyvek jelentik.
Ők tartják ébren az emlékezés lángját. El nem múló köszönet érte!

Medveczky Ádám
Karmester, egyetemi docens

Miért fontos Önnek – Haumann Péter

Haumann Péter – Nemzet Színésze, Kossuth-díj 1985

Kedves Haumann Úr, tisztelt Művész Úr!Angol változat Angol

Felkérjük, szíveskedjen néhány sorban megfogalmazni, hogy miért tekinti felkarolásra méltónak a háborús magyar emlékhelyeket gondozó munkánkat.
Üdvözlettel és jó egészséget kívánva, szíves visszacsatolásában bízva:
Németh István, kuratórium elnök

Haumann Péter válasza:

“70 éves lettem. Egyre jobban érdekel kikből is álltam én össze. Kik voltak, hogyan, hová tűntek, milyen életük lehetett. Atyai nagyapám Doberdonál esett el. Kell, hogy legyen sírja. Kell, hogy legyen! Ha ott állnék, ha ott állhatnék, tudom, szólna hozzám és én érteném, ha szólna hozzám!
Ott kell, hogy legyen valahol az a sír. Megkeresem…”