Együttműködési megállapodás 1.

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről a székesfehárvári Krajczáros Alapítvány, másrészről a fehéregyházai Petöfi Sándor Művelődési Egyesület és harmadrészről a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Fehérvári Klubja között az alábbiak szerint:

1. A felek kölcsönösen erősíteni kívánják a Petőfi kultuszt és az 1848-as szabadságharc emlékeinek ébrentartását e három civil szervezet működési körében, melynek során kiemelt figyelmet szentelnek a tizenéves korosztálynak.
2. Erdélyi és a fehérvári helyszínnel a jövőben rendszeresen törekszenek a Pákozd mellett 1848. szeptember 29-én és a Segesvár közelében 1849. július 31-én zajlott csaták évfordulójához kapcsolódó rendezvényeken képviselni szervezeteiket.
3. A Petőfi Egyesület vállalja, hogy a Krajczáros Alapítvány által Albestiben állított kopjafán az esedékes állagmegőrzési teendőket elvégzi.
4. A Krajczáros Alapítvány lehetőséget teremt a Petőfi Egyesület és a nyugdíjas klub tagjai számára, hogy a Börzsönyben, Bánk községben fekvő létesítményét igénybe vehessék.

Székesfehérvár, 2005. szeptember 29-én

Németh István         Szabó József         Szalai Gábor
– kurátor –               – elnök –               -elnök –