Magunkról

Krajczáros_logó

Szervezetünket 1993-ban – a Magyar Honvédség hivatásos, közalkalmazott állományából – 7 fő hozta létre. Rendeltetésünk szerint esetenként az egész országra kiterjedően, főként a honvédelem érdekszféráiban tevékenykedünk, azonban a közhasznú mivoltunkból fakadóan egyre gyarapszik az e körön kívül esők aránya.

Beszámoló Alapítványunk 2014. évéről.

Fontosabb programjaink:

– 2000-2003-ban évente 1,5-3,0 mFt-tal támogattuk a szárazföldi csapatoknál folytatott drogprevenciós munkát,
– az elmúlt évtizedben rendszeresen bonyolítunk tizenévesek számára tematikus nyári táborokat hazai és külföldi környezetben, melyeknél a közlekedési, a történelmi, a helyesírási ismeretek fejlesztése, a katonai hagyományok felidézése, a drog prevenció, a környezetvédelem fontossága, az elsősegélynyújtás, stb. mindenkor kellő hangsúlyt kapnak,
– jellemzően évi több alkalommal valósítunk meg képzőművészeti kiállítást,
– jelen vagyunk a nemzeti hagyományainkra emlékező különféle koszorúzásokon, ápoljuk a szárazföldi csatatokhoz kötődő néhai tisztek emlékét,
– Hozzájárultunk a Pákozdon lévő katonai emlékhely felújításához, a fehérvári tiszti klubban elhelyezett kegyeleti hely létrehozásához,
– Visszatérően támogatunk nyugdíjas klubokat, különféle fogyatékosokkal foglalkozó társadalmi szervezeteket, célzatosan szervezünk különféle (pl.: használtruha és könyv, valamint pénz, étkezési bon, stb. gyűjtő, árvízkárosultakat segítő, stb.) akciókat,
– Másokkal együttműködve több ízben bonyolítottunk nagyszabású kegyeleti és ismeretterjesztő túrát az Isonzó völgyébe, Erdélybe, Munkács, stb. várába, évfordulókhoz kötődve kerestük fel nagy magyarjaink munkásságának emlékhelyeit, a magyar katonák nyughelyéül szolgáló hazai és külhoni temetőket, helyeztünk el kopjafát a Segesvár mellett fekvő Fehéregyházán,
– Gyakorta segítünk rászorulókat, más szervezeteket, önkormányzatokat sátor, egészségóvó speciális eszközök (pl.: infra lámpa, gravitációs hinta, stb.), valamint táborozáshoz és rendezvényhez szükséges felszerelések kölcsönzésével,
– Bánk községben továbbképző és pihentető létesítményt üzemeltetünk, ami fő bázisa a gyerektáboroknak is, sok-sok százezer forintot invesztáltunk a hajdani honvéd csapatpihenőkbe, honvéd zenekarok és a kórház eszközparkjának bővítésébe,
– ingyenes használatot biztosítunk internetezés iránt érdeklődőknek,
– a fehérvári non-profit szervezetektől gyakorta kérik szakmai segítségünket a számviteli, beszámolási, ügyviteli és szervezet alakítási, működtetési kérdésekben,
– az alapítvány 3 évenként esedékes életműdíját eddig Fazekas József ezredes (+), Csurgó István alezredes, Dr. Nyitrai Lajos vezérőrnagy (+) és Fodor Károly ezredes kapták meg.

– Fontos feladatként tartottuk számon, hogy a Felvidéken az ottani partnerekkel immáron 4 éve közösen végzett katonatemető rekonstrukciós munkálatoknak ez évben is részesei legyünk. Sajnos, a pénzügyi lehetőségek korlátossága okán a szándékainknál jóval kevesebbszer sikerült e feladatban jelen lenni. Örvendetes azonban, hogy – példánk nyomán – a fehérvári tizenévesek mellett már egy gödöllői iskola diákjai és tanárai is fontosnak tekintették az e munkában való részvételt.

– Pravrovce (magyarul Jobbos) ÉK-SZLOVÁKIAI település templomkertjében került felavatásra a centenárium alkalmából készített és 5 nyelvű felirattal ellátott emlékkő illetve a korabeli eseményeket felelevenítő információs tábla. Erről mind a helyi, mind a magyar hagyományos elektronikus média is beszámolt.

3. Együttműködő partnereink száma folyamatosan, az utóbbi 2-3 évben igen intenzíven gyarapodott, mintegy 30 – belföldi és külhoni – szervezettel működünk együtt.
Tagszervezete vagyunk a Fehérvári Civil Háló elnevezésű városi szövetségnek, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségnek, felvettük a kapcsolatot a HM-nek a társadalmi kapcsolatokért felelős osztályával is.
4. Az alapítvány tényleges működtetésében rendszeresen 4-6 fő, alkalomszerűen 25-40 fő van érintve, melynek során az elmúlt években kiemelkedő szerepet vállalt a Soltvadkerten lakó Tóth Lajos ácsmester és a fehérvári Hole Istvánné. A tisztségviselők a megbízatásuknak eddig díjazás nélkül tettek eleget. Éves költségvetésünk 8-14 mFt között mozog, bevételeink zömét pályázatok útján nyerjük el, a SZJA 1 %-ából részesedésünkre 1-2 millió Ft/év a jellemző. Megfelelő tartalék hiányában az évi folyó bevétel nagysága és ütemezése határozza meg tevékenységünk mozgásterét, év közben gyakorta kell szembesülnünk fizetési gondokkal. Vagyontárgyaink jelentős része egyre inkább elhasználódik, a pótlásukra és/vagy a felújításra önerőből nem futja.
5. Az alapítvány kurátorainak összetétele az elmúlt 13 évben részben megváltozott, a létrejötte óta a mostani 9 főből kettő látja el tisztségét folyamatosan.

6. Terveink: az eddig jól bevált programok folytatásán túlmenően szélesíteni a palettát a főként kis csoportos programok és a nyugdíjas résztvevők javára. A meglévő partnereink körében intenzívebbé tenni a kapcsolatokat és kialakítani egy rendszeres támogatói kört.