Címke: érme

A Nagy Háború és az érmészet – kiállítás a Városházán

Nagy_haboru_ermei-0105Alig néhány nappal az Ybl Miklós makettkiállítás zárása után, ma egy újabb, az első világháborúhoz kapcsolódó, érmeket, plaketteket és jelvényeket felvonultató tárlatot nyitottak meg a Városháza emeleti Díszfolyosóján. Az április 24-ig látogatható kiállítást dr. Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg.

1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és feleségét. A merénylettel kezdetét vette az I. világháború, azaz a Nagy Háború és Európa néhány hónap alatt lángba borult. A harci tevékenységek mellett a propagandagépezet is villámgyorsan beindult mindkét oldalon annak érdekében, hogy fokozzák a katonák, de főként a civil lakosság lelkesedését.

Nagy_haboru_ermei-0075

Már a háború kezdete óta, az újságcikkek, filmhíradók és háborús dalok mellett fontos szerepet kaptak a már tömegméretekben gyártható érmék, plakettek és jelvények. Céljuk kezdetben az uralkodó iránti együttérzés és hűség kifejezése, a hadvezetés iránti bizalom és a harcoló katonák iránti tisztelet növelése volt. Számos érem készült Ferenc Józsefről, a meggyilkolt Ferenc Ferdinándról, a különböző fegyvernemek egyenruháit viselő Károly trónörökösről, az uralkodóház számos férfitagjáról. A legfelső hadvezetés tagjait bemutató érmek közül különösen érdekesek azok, amelyek magyar származású hadsereg- és erődparancsnokokat ábrázolnak, továbbá helytörténeti jelentőségűek a 17. honvéd gyalogezred doberdói és Kárpátok-beli harcainak emléket állító jelvények. A háború előrehaladásával azonban a kezdeti lelkesedést tükröző ábrázolásokat egyre inkább felváltották a frontról hazatért hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat bemutató érmék, melyek már a háború nyomorúságára utaltak. A Hadisegélyező Hivatal, az Osztrák Vöröskereszt, valamint számos hadikórház adott ki ilyen érméket kreatív céllal. Ezek a darabok a társadalmi összefogást is hangsúlyozták. A kiállításon bemutatnak még az ellenséges odlalon harcoló országok haderőinek kifigurázására szolgáló gúnyérmék, a világháború haditechnikai hátterét, harci eszközeit ábrázoló alkotások.

„A Nagy Háború és az érmészet” című kiállítás hat témakörben – Uralkodóház, Hadvezetés, Katonák, Ellenségeink, Szövetségeseink és Jótékonyság – dolgozza fel az érmeket, plaketteket és jelvényeket. Láthatóak továbbá tablók az I. világháború főbb eseményeiről, a Magyar Királyi Székesfehérvári 17. Honvéd Gyalogezredről, a magyar haditechnika megjelenéséről, a jótékonyságról és a hadsegélyezésről. A tablókat József Attila, Gyóni Géza, B. Szabó István és Babits Mihály idézetei gazdagítják.

forrás: ökk