Címke: gyertyagyújtás

15-11-11 Gyertyagyújtás – A Hősök ezáltal lesznek halhatatlanok

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

F E L H Í V Á S

Tisztelt Hölgyek és Urak!

A borús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és 16 tagszervezete a Krajczáros Alapítvány koordinálásával

 2015. november 11-én nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveznek.

Felkérjük Önt

és a háborúkban elhunyt katonáink ma élő hozzátartozóit, a közéletünk jeles képviselőit, a művészeket, tudósokat, felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyházak, magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek parancsnokait, diplomatákat, hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét, tulajdonosait, nyugdíjasokat – vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös megemlékezéshez.

Kérjük minden kedves (a kezdeményezésünkkel azonosuló) Partnerünket, hogy a jelzett napon

11 óra 11 perckor

a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál legalább egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt.

Célunk, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetünk ébrentartását.

A Hősök – köztük a számtalan közkatona – ezáltal lesznek halhatatlanok.

Tisztelt Emlékező! Hisszük, hogy mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy e program ne egy szűk, csupán az általunk közvetlenül elérhető réteg vagy régió lakosai által kerüljön megvalósításra. Ezért javasoljuk, hogy az ismeretségi körében – az „együtt, többet, jobban” gondolat szellemisége jegyében – szíveskedjen magára vállalni az általunk most megfogalmazott célok megismertetését, vagyis a jelen felhívásunk eljuttatását. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve hozzátartozóik és parancsnokaik elsőként tekintik nagy jelentőségűnek e megkeresésünkkel azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket.

A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány.

Elérhetőségeink:

https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany    http://krajczaros.uw.hu illetve

krajczaros@t-online.hu, tel. 06-30-9566736

 

Az immáron hagyományos akciónk láthatóvá tétele érdekében kérjük Önt:

– egy rövid sms vagy e-mail vagy levél küldésével szíveskedjen(-ek) visszacsatolást adni a részvételi szándékról,

– és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.

                                                                       Németh István sk

Krajczáros Alapítvány kurátora

gyertyagyujtas11-11 2015 felhívás K.A. haemgo, vwgfmc

Tájékoztató a gyertyagyújtási akcióról 

Felhívás közös gyertyagyújtásra 2015.11.11.

2015.11.11. Gyújtsunk együtt gyertyát hőseinkért

 

Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció Az Elesett Katonákért

17-esekTisztelt Olvasóink! Megtörtént a kegyeleti gyertyagyújtási akciónk idei tapasztalatainak, a beérkezett visszacsatolások feldolgozása, melyről az alábbi – tényszerű – tájékoztatást tesszük közzé:

– közel 50 ezer főt érintő (hazai és külföldi) célcsoportnak ajánlottuk figyelmébe a kezdeményezésünket október eleje és az esedékesség közti időpontig, az önkénteseink és alkalmazottaink által erre fordított munkaidőnk közelítette az ezer órát,
– 98 iskola és óvoda diákjai, tanárai – kb 9 ezer fővel – jelezték vissza részvételüket, amibe nem számítottuk bele a fővédnökünk által irányított dévai gyermekotthon hálózatból résztvevőket,
– a beküldött fotók száma ezernyi, amiből mintegy 500 db-ot adtunk közre a facebook oldalunkon,
– az előbbin túlmenően 48 egyéb formáció, önkormányzat, magánszemélyek (közte volt köztársasági elnök és más neves közéleti személyiség) tekintették irányunkba fontosnak a részvételükről szóló tájékoztatást, a létszámukat – jó közelítéssel – kb 6 ezer főre taksáljuk,
– SOK TELEPÜLÉSEN az ottani emlékműnél szervezett keretek közt gyújtottak gyertyát, jellemzően valamilyen kulturális momentumot illesztettek mindebbe (pl. az emlékezetet ébren tartó vers, zenei háttér, könyvbemutató, az alkalmat bemutató tanári tájékoztatók, stb.). Székesfehérváron 5 háborús emlékműnél zajlottak a kegyeleti aktusok, kezdeményezésünkre, mindegyiknél más-más civil szervezet volt a házigazda,
– sajnálatosnak minősítjük, hogy a magyar parlament név szerint megszólított tagjai közül csupán 3 fő reagált felénk,
– az akció azon térségben volt igazán eredményes, ahol lokálisan sikerült megnyernünk az aktív szervező munkára valakit (mértékadó személyt),
– örömmel konstatáltuk, hogy média támogatottságban sikerült számottevően előbbre lépnünk,

ÖSSZEGEZVE:
– ez évben (a tavalyival szemben /a ráfordított mozgósító munkánknak megfelelően/ megfordult arányban) a határon belüli résztvevők száma volt a domináns, amely összhangban volt a szándékunkkal,
– a tervezett mennyiségi léptéket nem sikerült elérnünk, ám kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a tanuló ifjúság jelentős érintettségének,
– a vállalásunkat igen aktuálisnak minősítjük,
– indokoltnak tartjuk, hogy jövőre megismételjük ezen akciónkat.
– meglepő módon volt néhány (országos szinten) markáns súlyú szervezet, akik a felkérés ellenére nem vettek részt a megemlékezésben (az őket érintő tagságot kb 25-30 ezer főre becsüljük),
– a projektünk jól szolgálta a közvélemény formálását, kiemelt figyelemmel az I. vh. centenáriumra,
– a hozzánk küldött visszajelzésekre mindenkinek közvetlenül reagáltunk, jeleztük, hogy 2015-ben megismételjük az akciót.
MINDEZ SZÉLES KÖRBEN ÉS SOKAK ÁLTAL SZERVEZŐ MUNKÁVAL ÉS TEVÉKENY RÉSZVÉTELLEL TÁMOGATOTT, KEGYELETTELJES, KÖZÖS EMLÉKEZÉS VOLT.