Címke: hagyaték

Miért fontos – Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal megyés püspök Székesfehérvári Egyházmegye http://www.szfvar.katolikus.hu/tortenet/puspokok/spanyi-antal

Krajczáros Alapítvány – méltatás

Nagyon fontos és tiszteletre méltó számomra az a szolgálat és munka, amit a Krajczáros Alapítvány végez, ezért támogatom tevékenységét a rendelkezésemre álló eszközökkel.

Fontosnak érzem, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink küzdelmeit, szenvedéseit és dicsőséges örömeit, amelyet a hazáért és a nemzetért vállaltak vagy éltek át.

Fontos megőrizni azokat a még fellelhető helyeket, amelyek őrzik a múlt emlékét és felidézik számunkra a történelmi eseményeket.

Fontos mindezt megismertetni a fiatalokkal, a családokkal, hogy a megfelelő üzenetet közvetítsük és adjuk át nekik. Hiszen őseink áldozata, kiállása, önfeláldozása nemes példája a család és a haza szeretetének.

Így remélhetjük, hogy az új generációk megértik majd, mit jelent magyarnak lenni, mit adtunk az idők folyamán Európának, és hogy mit jelent egy olyan nemzethez való tartozás, amelynek ezer éves keresztény múltja van.

Csak az így felnövekvő, ezeket az értékeket megismerő és megőrizni akaró nemzedék képes az elődei emlékéből, mint életének gyökeréből élni, és új értékeket teremteni gazdagítva a magyart.

Erős ország és erős nemzet, életerős emberekből áll, akik tudják mivel tartoznak őseiknek és mivel tartoznak az utánuk jövőknek és tudják, hogy mindez nem csupán érzelem, hanem elkötelezett élet a hétköznapokban és a kihívások napjaiban is.

Mindannyian tartozunk ezzel önmagunknak!

Köszönöm, hogy ennek megértésében és megélésében segít a Krajczáros Alapítvány és képviseli ezt a tiszteletreméltó ügyet.

Spányi Antal
püspök